Firma ESET udostępniła nowy build rozwiązania ESET Remote Administrator (konsola centralnego zarządzania). W wersji 5.2.22.0:

 • Dodano: API z dokumentacją kodu źródłowego oraz konsolą wiersza poleceń ERA (eraapi.dll oraz eracmd.exe).
 • Dodano: Możliwość eksportu raportów do PDF.
 • Dodano: Odnajdywanie podwójnej adresacji IP podczas korzystania z raportów SysInspector (dla systemów będących za bramą lub NAT).
 • Dodano: Obsługa podstawowych poleceń sieciowych (między innymi takich jak: Wake on LAN, Ping, wyłączenie stacji, RDP, wysłanie wiadomości tekstowej na stacje klienckie).
 • Dodano: Przekazywanie logów do Syslog’a (aby włączyć przekazywanie logów konieczne może okazać się wykonanie dodatkowej konfiguracji).
 • Udoskonalono: Instalacja zdalna dla środowisk Linux i Mac OS X.
 • Udoskonalono: Zdalna instalacja pakietu niestandardowego.
 • Poprawiono: Niektóre z produktów serwerowych były niedostępne w szablonach konfiguracyjnych dla aktualizacji komponentów programu (PCU).
 • Poprawiono: Aktywacja powiadomienia ,,Przetestuj” mogła zakończyć się zawieszeniem serwera.
 • Poprawiono: Niewłaściwe obliczanie czasu podczas zaplanowanego zadania zdalnej instalacji.
 • Poprawiono: Aktualizacja z wersji 5.0.x mogła uszkodzić wszystkie zapisane zadania wyszukiwania w usłudze Active Directory.
 • Poprawiono: Zadanie aktualizacji klienta mogło zostać zakończone z błędem w przypadku wykonywania wielu równoległych wystąpień instalacji.

Najnowsze wersje można pobrać ze strony: http://www.eset.pl/Pobierz/Wersje_pelne

źródło: ESET

AUTOR:

Adrian Ścibor

Podziel się