Niemieckie laboratorium AV-Test opublikowało wyniki z testów 27 programów antywirusowych. Badanie został przeprowadzone w styczniu i w lutym tego roku w systemie Windows 8.1 64-bit. Metodologia AV-TEST-u jest niezmienna od dłuższego czasu. Programy testowane są na ustawianiach domyślnych z dostępem do Internetu. Sprawdzana jest jakość ochrony, wydajność i podatność na fałszywe alarmy (użyteczność).

Wyniki testu dostępne są na stronie: http://www.av-test.org/en/ant…

Warto zwrócić uwagę na oprogramowanie Comodo Internet Security, które bardzo rzadko bierze udział w testach przeprowadzanych przez „niezależne laboratoria”.

W styczniu i w lutym, oprogramowanie amerykańskiego producenta w teście sprawdzającym skuteczność ochrony przed atakami malware 0-day o wektorach: lokalny, strony www, poczta e-mail wykryło wszystkie 208 próbek. Średni wynik dla wszystkich testowanych programów wynosi 97%. Natomiast wykrywalność programu z ostatnich czterech tygodni jest na poziomie: w styczniu 99% i w lutym 95%, gdzie łącznie do testu wykorzystano 12207 próbek. Ogólna ocena Comodo za ochronę to 4 punkty w skali 6-punktowej.

W teście wydajnościowym, gdzie sprawdzano czas uruchomienia stron internetowych, czas pobierania oprogramowania, instalowania i uruchamiania aplikacji oraz czas kopiowania danych, Comodo spowalniał te operacje średnio o 3 sekundy uzyskując 4,5 punktu na 6 możliwych. Nie jest to wynik ani najgorszy, ani najlepszy. Dokładnie tyle samo wynosi średnia wszystkich badanych programów.

W teście sprawdzającym użyteczność oprogramowania, Comodo Internet Security na 500 próbek w styczniu i w lutym nie zaliczył żadnej wpadki – ani razu nie dopuścił do zablokowania bezpiecznej strony internetowej. Natomiast w lutym, kiedy testerzy sprawdzali liczbę fałszywych alarmów, Comodo podczas skanowania 525920 czystych próbek, trzy z nich zakwalifikował jako złośliwe oprogramowanie. Średnia dla całej branży wynosiła 6 próbek. Program zaliczył też wpadkę podczas instalowania legalnego oprogramowania. Na 38 próbek Comodo jeden raz wszczął fałszywy alarm i 4-krotnie zablokował „czysty” instalator. W teście na użyteczność, oprogramowanie Comodo Internet Security uzyskało wynik 5 punktów na 6 możliwych.

AUTOR:

Adrian Ścibor

Podziel się