Bakotech został oficjalnym dystrybutorem podręcznych rozwiązań sieciowych firmy NetScout, które obejmują grupę Wi-Fi Solutions — narzędzi do projektowania, wdrażania i optymalizacji bezprzewodowych sieci LAN 802.11 a/b/g/n/ac w celu zmaksymalizowania wydajności. Druga grupa urządzeń Wired Solutions pomaga technikom sprawdzać połączenia sieciowe w czasie krótszym niż 10 sekund. Rozwiązania te usprawniają produktywność dzięki prostym interfejsom o zróżnicowanym poziomie umiejętności.

AirMagnet NetScout

Rozwiązania firmy NetScout zapewniają kompleksową widoczność w działanie sieci (end-to-end). Producent zgromadził niezrównane doświadczenie w monitorowaniu i analizowaniu przepływów ruchu sieciowego i aplikacyjnego, zarówno w sieciach dostawców usług i sieci korporacyjnych, infrastrukturze lokalnej i środowiskach hybrydowych w chmurze. Dzięki bogatej linii produktowej, począwszy od systemów monitorowania wydajności, przez agregaty ruchu sieciowego (Network Packet Broker), aż po testery i analizatory sieci, jak również analizę sieci Wi-Fi — NetScout jest liderem na rynku zarządzania wydajnością sieci i aplikacji sieciowych, wyznaczając kierunki zmian, których doświadcza każde przedsiębiorstwo. Jest też dostawcą usług optymalizujących wykorzystywanie zasobów we wszystkich nowoczesnych sieciach IP.

Wprowadzone innowacje technologiczne w ramach oferty pozwala producentowi zapewniać jednocześnie niezawodne narzędzia do efektywnego i skutecznego zarządzania dynamicznymi aplikacjami oraz wizerunkami świadczenia usług.

Więcej informacji o produktach znajduje się na stronie producenta: https://www.netscout.com

AUTOR:

Paulina Żmijowska

Podziel się