Bank Spółdzielczy w Raciążu to instytucja finansowa z wieloletnią tradycją, ciesząca się ogromnym zaufaniem wśród swoich klientów, na które nieprzerwanie pracuje od 1929 roku. Działając w interesie swoich członków, prowadzi działalność bankową na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli posiadają zdolność prawną. Prowadzi działalność na obszarze województwa mazowieckiego, choć w głównej mierze na terenie trzech powiatów: płońskiego, mławskiego i żuromińskiego, gdyż na ich terenie posiada swoje jednostki organizacyjne.

Nowe wytyczne KNF i poszukiwania oprogramowania 

W związku ze znowelizowaniem Rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego, przed bankami został postawiony szereg nowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa IT oraz zastosowania narzędzi umożliwiających rozliczanie i  kontrolowanie procesów  zachodzących  w  sieci,  monitorowanie wykorzystania  zasobów  sprzętowych  serwerów  i  stacji  roboczych.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Raciążu, mając na uwadze potrzeby podniesienia bezpieczeństwa danych,  postanowił zgłosić się do ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej. Wspólnie dokonano analizy potrzeb Banku oraz zapisów dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska IT w bankach, zawartych w ustawodawstwie. Na podstawie tych konsultacji podjęto decyzję o wdrożeniu oprogramowania Axence nVision Pro.  Postawiono na moduły Network, Inventory, Users, HelpDesk oraz DataGuard, które miały pomóc spełnić wytyczne KNF zawarte w Rekomendacji D.

Efekty

Zgodnie z oczekiwaniami Banku Spółdzielczego w Raciążu, po wdrożeniu narzędzia Axence nVision, administratorzy zyskali wiedzę na temat urządzeń podłączanych w sieci, zcentralizowana została baza danych o zainstalowanym sprzęcie i oprogramowaniu, a dzięki modułowi HelpDesk zgłaszane problemy są szybciej i sprawniej rozwiązywane. Dzięki DataGuard możliwe jest definiowanie  prawa dostępu do wybranych nośników danych dla poszczególnych użytkowników. Sprawdzane są również dane przenoszone na nośnikach typu pendrive. Całość rozwiązania doskonale integruje się z Active Directory. 

Świadomość Zarządu, jak ważna jest gwarancja bezpieczeństwa teleinformatycznego  w nieustannie zmieniającym się świecie, sprawiła, że Bank dokonał właściwego wyboru zcentralizowanego rozwiązania do zarządzania IT -  Axence nVision Pro – oprogramowania, które w każdej chwili rzetelnie powiadomi o aktualnych i potencjalnych zagrożeniach, zoptymalizuje zarządzanie infrastrukturą i  pozwoli uniknąć awarii zanim ona nastąpi. Wszystko to w rzeczywistości ma niebagatelny wpływ na prestiż Banku, jego funkcjonowanie, a przede wszystkim utrzymanie i dalszy wzrost zaufania wśród swoich Klientów  -  komentuje Tomasz Haligowski, opiekun klienta z firmy Axence.

AUTOR:

Adrian Ścibor

Podziel się