Biuletyny zabezpieczeń Microsoft – maj 2014

16 maja, 2014

Microsoft w maju wydał 9 biuletynów. Trzy z nich zostały oznaczone jako krytyczne, zaś pozostałych sześć jako ważne. Spośród wykrytych luk cztery z nich pozwalają na zdalne wykonanie kodu, trzy na podniesienie uprawnień oraz po jednej luce na atak DoS oraz obejście zabezpieczeń.

Wydane biuletyny naprawiają luki w oprogramowaniu: Microsoft Windows (6 biuletynów), Internet Explorer (2 biuletyny), Microsoft Office (2 biuletyny), Microsoft Server (1 biuletyn) oraz Microsoft .NET Framework (1 biuletyn).

Poniżej przedstawiamy szczegóły wydanych biuletynów w kolejności ważności.


Id Biuletynu: MS14-021

Tytuł biuletynu: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (2965111)

Opis: Aktualizacja zabezpieczeń usuwa jedną lukę publiczną w zabezpieczeniach przeglądarki Internet Explorer. Luka pozwala na zdalne wykonanie kodu, jeśli użytkownik wyświetli specjalnie spreparowaną stronę sieci Web przy użyciu zagrożonej wersji przeglądarki Internet Explorer. Osoba atakująca, której uda się wykorzystać tę lukę, może uzyskać takie same uprawnienia, jak bieżący użytkownik. Użytkownicy pracujący na kontach z ograniczonymi uprawnieniami w systemie ponoszą mniejsze skutki ataku, niż użytkownicy pracujący na kontach z uprawnieniami administracyjnymi.

Wskaźnik ważności: krytyczna

Wpływ luki: zdalne wykonanie kodu

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia:  wymaga ponownego uruchomienia

Dotyczy oprogramowania: Microsoft Windows, Internet Explorer


Id Biuletynu: MS14-029

Tytuł biuletynu: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (2962482)

Opis: Aktualizacja zabezpieczeń usuwa dwie luki w programie Internet Explorer. Luki te pozwalają na zdalne wykonanie kodu, jeśli użytkownik wyświetli specjalnie spreparowaną stronę sieci Web przy użyciu przeglądarki Internet Explorer. Osoba atakująca, której uda się wykorzystać tę lukę, może uzyskać takie same uprawnienia, jak bieżący użytkownik. Użytkownicy pracujący na kontach z ograniczonymi uprawnieniami w systemie ponoszą mniejsze skutki ataku, niż użytkownicy pracujący na kontach z uprawnieniami administracyjnymi.

Wskaźnik ważności: krytyczna

Wpływ luki: zdalne wykonanie kodu

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia:  wymaga ponownego uruchomienia

Dotyczy oprogramowania: Microsoft Windows, Internet Explorer


Id Biuletynu: MS14-022

Tytuł biuletynu: Luki w zabezpieczeniach programu Microsoft SharePoint Server pozwalają na zdalne wykonanie kodu (2952166)

Opis: Aktualizacja zabezpieczeń usuwa zgłoszone przez użytkowników luki w zabezpieczeniach serwera Microsoft Office oraz oprogramowaniu wydajnościowym. Najpoważniejsza z luk pozwala na zdalne wykonanie kodu, jeśli osoba atakująca wyśle uwierzytelnioną specjalnie spreparowaną zawartość strony na docelowy serwer SharePoint.

Wskaźnik ważności: krytyczna

Wpływ luki: zdalne wykonanie kodu

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia:  może wymagać ponownego uruchomienia

Dotyczy oprogramowania: Microsoft Server, Oprogramowanie wydajnościowe


Id Biuletynu: MS14-023

Tytuł biuletynu: Luki w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office pozwalają na zdalne wykonanie kodu (2961037)

Opis: Aktualizacja zabezpieczeń usuwa dwie luki w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office. Najpoważniejsza luka pozwala na zdalne wykonanie kodu, jeśli użytkownik otworzy plik pakietu Office, który znajduje się w tym samym katalogu sieciowym, co specjalnie spreparowany plik biblioteki. Osoba atakująca, której uda się wykorzystać tę lukę, może uzyskać takie same uprawnienia, jak bieżący użytkownik. Użytkownicy pracujący na kontach z ograniczonymi uprawnieniami w systemie ponoszą mniejsze skutki ataku, niż użytkownicy pracujący na kontach z uprawnieniami administracyjnymi.

Wskaźnik ważności: ważna

Wpływ luki: zdalne wykonanie kodu

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia:  może wymagać ponownego uruchomienia

Dotyczy oprogramowania: Microsoft Office


Id Biuletynu: MS14-025

Tytuł biuletynu: Luka w zarządzaniu zasadami grupy pozwala na podniesienie uprawnień (2962486)

Opis: Aktualizacja zabezpieczeń usuwa publiczną lukę w zabezpieczeniach Microsoft Windows. Luka pozwala na podniesienie uprawnień, jeśli ustawienia zasad grupy usługi Active Directory wykorzystywane są do dystrybucji haseł w domenie – praktyka, która umożliwia osobie atakującej na pobieranie i odszyfrowanie hasła przechowywanego w ustawieniach zasad grupy.

Wskaźnik ważności: ważna

Wpływ luki: podniesienie uprawnień

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia:  może wymagać ponownego uruchomienia

Dotyczy oprogramowania: Microsoft Windows


Id Biuletynu: MS14-026

Tytuł biuletynu: Luka w zabezpieczeniach .NET Framework pozwala na podniesienie uprawnień (2958732)

Opis: Aktualizacja zabezpieczeń usuwa lukę w zabezpieczeniach systemu Microsoft .NET Framework. Luka pozwala na podniesienie uprawnień, jeśli nieuwierzytelniona osoba  atakująca wyśle specjalnie spreparowane dane do podatnej na atak stacji roboczej, bądź serwera, który korzysta z .NET Remoting. .NET Remoting nie jest powszechnie używany przez aplikacje, więc tylko niestandardowe aplikacje, które zostały zaprojektowane do korzystania z .NET Remoting narażają system na tę lukę.

Wskaźnik ważności: ważna

Wpływ luki: podniesienie uprawnień

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia:  może wymagać ponownego uruchomienia

Dotyczy oprogramowania: Microsoft Windows, Microsoft .NET Framework


Id Biuletynu: MS14-027

Tytuł biuletynu: Luka w zabezpieczeniach obsługi powłoki systemu Windows pozwala na podniesienie uprawnień (2962488)

Opis: Aktualizacja zabezpieczeń usuwa lukę w zabezpieczeniach systemu Microsoft Windows. Luka pozwala na podniesienie uprawnień, jeśli osoba  atakująca uruchomi specjalnie spreparowaną aplikację, która korzysta z ShellExecute. Osoba atakująca musi dysponować prawidłowymi danymi logowania oraz musi zalogować się lokalnie w celu wykorzystania tej luki w zabezpieczeniach.

Wskaźnik ważności: ważna

Wpływ luki: podniesienie uprawnień

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia:  wymaga ponownego uruchomienia

Dotyczy oprogramowania: Microsoft Windows


Id Biuletynu: MS14-028

Tytuł biuletynu: Luka w zabezpieczeniach iSCSI pozwala na atak Denial of Service  (2962485)

Opis: Aktualizacja zabezpieczeń usuwa dwie luki w zabezpieczeniach systemu Microsoft Windows. Luki pozwalają na odmowę dostępu do usługi (DoS), jeżeli osoba atakująca wyśle duże ilości specjalnie spreparowanych pakietów z wykorzystaniem sieci iSCI. Luka dotyczy wyłącznie serwerów, na których rola iSCSI została włączona.

Wskaźnik ważności: ważna

Wpływ luki: odmowa dostępu (ang. Denial of Service)

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia:  może wymagać ponownego uruchomienia

Dotyczy oprogramowania: Microsoft Windows


Id Biuletynu: MS14-024

Tytuł biuletynu: Luka w kontroli wspólnej wersji Microsoft pozwala na obejście funkcji zabezpieczeń (2961033)

Opis: Aktualizacja zabezpieczeń usuwa lukę w implementacji biblioteki MSCOMCTL. luka pozwala na obejście funkcji zabezpieczeń, jeśli użytkownik wyświetli specjalnie spreparowaną stronę  sieci Web w przeglądarce internetowej obsługującej uruchamianie komponentów COM, jak na przykład Internet Explorer. Osoba atakująca, której uda się wykorzystać tę lukę, może ominąć losowy rozkład przestrzeni adresowej (ASLR) funkcji bezpieczeństwa, która pomaga chronić użytkowników przed lukami. Samo takie ominięcie nie pozwala na zdalne wykonanie kodu, jednak wykorzystanie tej luki w połączeniu z innymi lukami, podatnymi na zdalne wykonanie kodu powoduje, że dowolny kod może zostać uruchomiony.

Wskaźnik ważności: ważna

Wpływ luki: obejście zabezpieczeń

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia:  może wymagać ponownego uruchomienia

Dotyczy oprogramowania: Microsoft Office


źródło: Microsoft Security TechCenter

PODZIEL SIĘ:

Czy ten artykuł był pomocny?

Kliknij na gwiazdkę, aby zagłosować!

Średnia ocena: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak na razie nikt nie podzielił się opinią.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty drogą telefoniczną przez IT Partners security sp. z o.o. z siedzibą Katowicach ul.Padereskiego 35 na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty drogą mailową przez IT Partners security sp. z o.o. z siedzibą Katowicach ul.Padereskiego 35 na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

[ninja_tables id=”27481″]