Dla prasy

Materiały AVLab przeznczone do dowolnego wykorzystania dla prasy i partnerów.

Logo, format PDF: https://www.avlab.pl/award/mat...

Rekomendacje i certyfikaty (large resolution): https://www.avlab.pl/award/mat...