Fortinet – 16 proc. wzrost przychodów w I kwartale 2013 roku

Firma FORTINET – dostawca zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa sieciowego – podała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2013 r. zakończony 31 marca:

•  Przychody: 135,8 mln USD, wzrost o 16% rok do roku

•  Kwoty zafakturowane: 148,5 mln USD, wzrost o 8% rok do roku [1]

•  Rozwodniony zysk netto na akcję liczony według zasad GAAP: 0,07 USD

•  Rozwodniony zysk netto na akcję liczony według zasad innych niż GAAP: 0,10 USD1

•  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: 37,7 mln USD

•  Przepływy wolnych środków pieniężnych: 36,1 mln USD1

•  Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i inwestycje: 782,5 mln USD, bez zadłużenia.

 

Najważniejsze wyniki finansowe

•  Przychody: Łączne przychody za I kw. 2013 r. wyniosły 135,8 mln USD, co stanowi wzrost o 16% w stosunku do 117,2 mln USD w analogicznym okresie 2012 r. Na łączne przychody złożyły się przychody ze sprzedaży produktów na poziomie 58,0 mln USD (wzrost o 9% w stosunku do analogicznego okresu 2012 r.) oraz przychody ze sprzedaży usług na poziomie 75,9 mln USD (wzrost o 22% w stosunku do analogicznego okresu 2012 r.).

•  Kwoty zafakturowane [1]: Łączna wartość kwot zafakturowanych w I kw. 2013 r. wyniosła 148,5 mln USD, co stanowi wzrost o 8% w stosunku do 137,0 mln USD w analogicznym okresie 2012 r.

•  Przychody przyszłych okresów: Według stanu na dzień 31 marca 2013 r. przychody przyszłych okresów wyniosły 376,4 mln USD, co stanowi wzrost o 20% w stosunku do stanu na dzień 31 marca 2012 r. i o 13,2 mln USD (z 363,2 mln USD) w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

•  Środki pieniężne i przepływy środków pieniężnych [1]: Według stanu na dzień 31 marca 2013 r. środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i inwestycje wyniosły 782,5 mln USD w stosunku do 739,6 mln USD na dzień 31 grudnia 2012 r. W I kw. 2013 r. przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wyniosły 37,7 mln USD, zaś przepływy wolnych środków pieniężnych 36,1 mln USD.

•  Zysk operacyjny liczony według zasad GAAP [1]: Zysk operacyjny za I kw. 2013 r. liczony według zasad GAAP wyniósł 15,4 mln USD, a marża zysku operacyjnego liczonego według zasad GAAP 11%. Dla porównania zysk operacyjny za I kw. 2012 r. liczony według zasad GAAP wyniósł 18,7 mln USD, a marża zysku operacyjnego liczonego według zasad GAAP 16%.

•  Zysk netto liczony według zasad GAAP oraz rozwodniony zysk netto na akcję [1]: Zysk netto za I kw. 2013 r. liczony według zasad GAAP wyniósł 12,2 mln USD przy założeniu 28% stopy podatkowej. Dla porównania zysk netto za I kw. 2012 r. liczony według zasad GAAP wyniósł 14,2 mln USD przy założeniu 28% stopy podatkowej.  Rozwodniony zysk netto na akcję liczony według zasad GAAP wyniósł w I kw. 2013 r. 0,07 USD (przy średniej ważonej liczbie akcji w ujęciu rozwodnionym pozostających w obrocie na poziomie 167,8 mln) w stosunku do 0,09 USD w analogicznym okresie 2012 r. (przy średniej ważonej liczbie akcji w ujęciu rozwodnionym pozostających w obrocie na poziomie 165,8 mln).

•  Zysk operacyjny liczony według zasad innych niż GAAP [1]: Zysk operacyjny za I kw. 2013 r. liczony według zasad innych niż GAAP wyniósł 24,2 mln USD, a marża zysku operacyjnego liczonego według zasad innych niż GAAP 18%. Zysk operacyjny za I kw. 2012 r. liczony według zasad innych niż GAAP wyniósł 25,5 mln USD, a marża zysku operacyjnego liczonego według zasad innych niż GAAP 22%.

•  Zysk netto liczony według zasad innych niż GAAP oraz rozwodniony zysk netto na akcję [1]:Zysk netto za I kw. 2013 r. liczony według zasad innych niż GAAP wyniósł 17,3 mln USD przy założeniu 33% efektywnej stopy podatkowej.  Zysk netto za I kw. 2012 r. liczony według zasad innych niż GAAP wyniósł 17,5 mln USD przy założeniu 34% efektywnej stopy podatkowej.  Rozwodniony zysk netto na akcję liczony według zasad innych niż GAAP wyniósł w I kw. 2013 r. 0,10 USD (przy średniej ważonej liczbie akcji w ujęciu rozwodnionym pozostających w obrocie na poziomie 167,8 mln) w stosunku do 0,11 USD w analogicznym okresie 2012 r. (przy średniej ważonej liczbie akcji w ujęciu rozwodnionym pozostających w obrocie na poziomie 165,8 mln).

[1] Zestawienie wskaźników finansowych liczonych według zasad GAAP oraz zasad innych niż GAAP zostało zawarte w tabelach w sprawozdaniu finansowym dołączonym do informacji prasowej w wersji anglojęzycznej.Learn more about our offer

If you sell security solutions, are a distributor, authorized partner or developer and would like to share your portfolio with a group of potential customers, advertise an event, software, hardware or other services on AVLab - simply write to us. Or maybe you had to deal with ransomware? We can also help you decrypt your files.
Read more

We use Google Cloud Translation and Gengo API’s to translate articles with exception of our comparative tests.