Wzrost nieznanych wirusów w sieciach korporacyjnych - raport Check Point

Firma komputerowa Chek Point produkująca głównie urządzenia sieciowe wydała raport, który zawiera opis i analizę monitorowanych zdarzeń bezpieczeństwa jakie miały miejsce na 10 000 przebadanych organizacjach z sektora przemysłu na całym świecie w 2013 roku. Z raportu można dowiedzieć się, że:

  • co minutę każda stacja robocza uzyskiwała dostęp do malicious site
  • co 9 minut używano aplikacji wysokiego ryzyka
  • co 27 minut pobierano nieznane szkodliwe oprogramowanie
  • co 49 minut przechwytywano poufne dane organizacji
  • co 24 godziny hosty były infekowane i dołączały do botnetu

Wzrasta aktywność i ilość malware

Wg danych z analizy, złośliwe oprogramowanie było pobobierane co ​​dziesięć minut w 84% wszystkich organizacji. W zeszłym roku 58% wszystkich organizacji doświadczyło skutków złośliwego oprogramowania, które było pobierane średnio co dwie godziny lub mniej. W roku 2012 liczba ta wynosiła jeszcze zaledwie 14%.  

Wzrost "unknow" malware

Malware stają się coraz bardziej wyrafinowane i trudniejsze do wykrycia. W 2013 roku 33% z badanych organizacji pobrało co najmniej jeden zainfekowany plik z nieznanym skutkiem działania wirusa. Prym wiedzie rozszerzenie PDF, które było przyczyną 35% wszystkich infekcji. Inicjatorem 33% wszystkich infekcji były pliki exe.

Botnety i komputery zombi

Każdy komputer firmowy dołączał do botnetu średnio raz na dobę. Komputerom zombi wydawano polecenia z serwera C&C średnio co trzy minuty. W 2013 roku około 7 300 organizacji dołączyło do botnetu, który miał kontrolę nad firmowymi stacjami roboczymi. Liczba ta wzrosła o ponad 1 000 w porównaniu z rokiem 2012. 

Utraty poufnych danych

Wg Check Point, 8 800 z 10 000 organizacji doświadczyło przynajmniej jednego zdarzenia dotyczącego utraty bądź kradzieży danych. W roku 2012 liczba ta oscylowała w granicach 5 400 organizacji. 

Aplikacje wysokiego ryzyka

Aplikacje takie jak torrenty, anonimizery, p2p były używane co 9 minut w ciągu jednego dnia przez pracowników. Wymiana plików za pośrednictwem p2p wzrosła do 75% w 2013, w 2012 roku wyniosiła 61%.  

Pełny raport do pobraniaLearn more about our offer

If you sell security solutions, are a distributor, authorized partner or developer and would like to share your portfolio with a group of potential customers, advertise an event, software, hardware or other services on AVLab - simply write to us. Or maybe you had to deal with ransomware? We can also help you decrypt your files.
Read more

We use Google Cloud Translation and Gengo API’s to translate articles with exception of our comparative tests.