Aktualizacja ESET Remote Administrator

Firma ESET udostępniła nowy build rozwiązania ESET Remote Administrator (konsola centralnego zarządzania). W wersji 5.2.22.0:

 • Dodano: API z dokumentacją kodu źródłowego oraz konsolą wiersza poleceń ERA (eraapi.dll oraz eracmd.exe).
 • Dodano: Możliwość eksportu raportów do PDF.
 • Dodano: Odnajdywanie podwójnej adresacji IP podczas korzystania z raportów SysInspector (dla systemów będących za bramą lub NAT).
 • Dodano: Obsługa podstawowych poleceń sieciowych (między innymi takich jak: Wake on LAN, Ping, wyłączenie stacji, RDP, wysłanie wiadomości tekstowej na stacje klienckie).
 • Dodano: Przekazywanie logów do Syslog’a (aby włączyć przekazywanie logów konieczne może okazać się wykonanie dodatkowej konfiguracji).
 • Udoskonalono: Instalacja zdalna dla środowisk Linux i Mac OS X.
 • Udoskonalono: Zdalna instalacja pakietu niestandardowego.
 • Poprawiono: Niektóre z produktów serwerowych były niedostępne w szablonach konfiguracyjnych dla aktualizacji komponentów programu (PCU).
 • Poprawiono: Aktywacja powiadomienia ,,Przetestuj” mogła zakończyć się zawieszeniem serwera.
 • Poprawiono: Niewłaściwe obliczanie czasu podczas zaplanowanego zadania zdalnej instalacji.
 • Poprawiono: Aktualizacja z wersji 5.0.x mogła uszkodzić wszystkie zapisane zadania wyszukiwania w usłudze Active Directory.
 • Poprawiono: Zadanie aktualizacji klienta mogło zostać zakończone z błędem w przypadku wykonywania wielu równoległych wystąpień instalacji.

Najnowsze wersje można pobrać ze strony: http://www.eset.pl/Pobierz/Wersje_pelne

źródło: ESETLearn more about our offer

If you sell security solutions, are a distributor, authorized partner or developer and would like to share your portfolio with a group of potential customers, advertise an event, software, hardware or other services on AVLab - simply write to us. Or maybe you had to deal with ransomware? We can also help you decrypt your files.
Read more

We use Google Cloud Translation and Gengo API’s to translate articles with exception of our comparative tests.