Internetowe ataki uderzyły w 96% organizacji w ostatnim roku

Technologia informacyjna jest kluczowym składnikiem w prowadzeniu dzisiaj działalności gospodarczej, dlatego wraz ze zwiększonym wykorzystaniem metod, środków i działań związanych z przetwarzaniem informacji, wzrasta też zapotrzebowanie na cyberochronę. W podejściu do bezpieczeństwa IT w biznesie nie może być mowy o ignorowaniu incydentów wpływających na bezpieczeństwo danych, które prowadzic może do problemów związanych z działalnością i utratą wizerunku firmy na rynku.

Kwestii bezpieczeństwa przyjrzał się ForeScout - dostawca urządzeń do monitorowania, identyfikowania i oceniania ataków cybernetycznych oraz IDG Connect. Raport ujawnia szereg obszarów, które wymagają natychmiastowej poprawy i kontroli działania. 

 • Na przebadanych 1600 firm z branży IT (USA i Europa) oraz 500 racowników, aż ponad 96 procent organizacji doświadczyło znaczącego incydentu, który miał wpływ bezpieczeństwo IT w ubiegłym roku.
 • Ponad 43 procent respondentów postrzega problemy identyfikacji i diagnozowania zagrożeń jako trudniejsze niż dwa lata temu. 
 • Raport ujawnił również, że jedna na sześć organizacji miał pięć lub więcej znaczących incydentów bezpieczeństwa w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Według raportu, najczęstsze przyczyny naruszające zasady bezpiezeństwa to:

 • złośliwe oprogramowanie,
 • bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych,
 • dostęp do zasobów sieci,
 • nielegalne aplikacje,
 • korzystanie z osobistego urządzenia mobilnego,
 • wycieki danych,
 • phishing,
 • naruszenia zasad dostępu do danych,

Wg raportu, najbardziej podatne na ataki typu phishing są sektory przemysłowe, edukacji i finansowe. Najczęstsze wycieki danych zdarzały się w branży opieki zdrowotnej, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Z drugiej strony, instytucje finansowe były najbardziej narażone na naruszenie zasad bezpieczeństwa, nielegalne użycie aplikacji i wycieki danych. 

Mimo wyżej wymienionych przyczyn naruszających zasad bezpieczeństwa, aby skutecznie wypełniać swoją misję security, ponad połowa respondentów stwierdziła, że ​​ich organizacje nie inwestują w niezbędne technologie i wykfalifikownanych pracowników.

Za najlepsze zabezpieczające technologie uważa się zapory sieciowe wyposażone w ochronę antywirusową, kontrolę dostępu do sieci (NAC), zarządzanie urządzeniemi mobilnymi (Mobile Device Managment) oraz wykrywanie zaawansowanych zagrożeń (Advanced Threat Detection).

Raport pokazuje również, że złożoność wspołczesnych sieci i częstotliwość pojawiania się nowych zagrożeń wymagają od organizacji znacznie większego nacisku na bezpieczeństwo niż jeszcze kilka lat temu. Scott Gordon, dyrektor ds. marketingu w Forescout mówi, że niezależne badania wyraźnie potwierdza potrzebę ciągłego monitoringu, identyfikacji i ograniczania możliwości dostępu do danych dla lepszego zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. 

Raport do pobrania: http://www.forescout.com/form…Learn more about our offer

If you sell security solutions, are a distributor, authorized partner or developer and would like to share your portfolio with a group of potential customers, advertise an event, software, hardware or other services on AVLab - simply write to us. Or maybe you had to deal with ransomware? We can also help you decrypt your files.
Read more

We use Google Cloud Translation and Gengo API’s to translate articles with exception of our comparative tests.