Bank Spółdzielczy w Raciążu w zgodzie z Rekomendacją D

Bank Spółdzielczy w Raciążu to instytucja finansowa z wieloletnią tradycją, ciesząca się ogromnym zaufaniem wśród swoich klientów, na które nieprzerwanie pracuje od 1929 roku. Działając w interesie swoich członków, prowadzi działalność bankową na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli posiadają zdolność prawną. Prowadzi działalność na obszarze województwa mazowieckiego, choć w głównej mierze na terenie trzech powiatów: płońskiego, mławskiego i żuromińskiego, gdyż na ich terenie posiada swoje jednostki organizacyjne.

Nowe wytyczne KNF i poszukiwania oprogramowania 

W związku ze znowelizowaniem Rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego, przed bankami został postawiony szereg nowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa IT oraz zastosowania narzędzi umożliwiających rozliczanie i  kontrolowanie procesów  zachodzących  w  sieci,  monitorowanie wykorzystania  zasobów  sprzętowych  serwerów  i  stacji  roboczych.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Raciążu, mając na uwadze potrzeby podniesienia bezpieczeństwa danych,  postanowił zgłosić się do ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej. Wspólnie dokonano analizy potrzeb Banku oraz zapisów dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska IT w bankach, zawartych w ustawodawstwie. Na podstawie tych konsultacji podjęto decyzję o wdrożeniu oprogramowania Axence nVision Pro.  Postawiono na moduły Network, Inventory, Users, HelpDesk oraz DataGuard, które miały pomóc spełnić wytyczne KNF zawarte w Rekomendacji D.

Efekty

Zgodnie z oczekiwaniami Banku Spółdzielczego w Raciążu, po wdrożeniu narzędzia Axence nVision, administratorzy zyskali wiedzę na temat urządzeń podłączanych w sieci, zcentralizowana została baza danych o zainstalowanym sprzęcie i oprogramowaniu, a dzięki modułowi HelpDesk zgłaszane problemy są szybciej i sprawniej rozwiązywane. Dzięki DataGuard możliwe jest definiowanie  prawa dostępu do wybranych nośników danych dla poszczególnych użytkowników. Sprawdzane są również dane przenoszone na nośnikach typu pendrive. Całość rozwiązania doskonale integruje się z Active Directory. 

Świadomość Zarządu, jak ważna jest gwarancja bezpieczeństwa teleinformatycznego  w nieustannie zmieniającym się świecie, sprawiła, że Bank dokonał właściwego wyboru zcentralizowanego rozwiązania do zarządzania IT -  Axence nVision Pro – oprogramowania, które w każdej chwili rzetelnie powiadomi o aktualnych i potencjalnych zagrożeniach, zoptymalizuje zarządzanie infrastrukturą i  pozwoli uniknąć awarii zanim ona nastąpi. Wszystko to w rzeczywistości ma niebagatelny wpływ na prestiż Banku, jego funkcjonowanie, a przede wszystkim utrzymanie i dalszy wzrost zaufania wśród swoich Klientów  -  komentuje Tomasz Haligowski, opiekun klienta z firmy Axence.Learn more about our offer

If you sell security solutions, are a distributor, authorized partner or developer and would like to share your portfolio with a group of potential customers, advertise an event, software, hardware or other services on AVLab - simply write to us. Or maybe you had to deal with ransomware? We can also help you decrypt your files.
Read more

We use Google Cloud Translation and Gengo API’s to translate articles with exception of our comparative tests.