Kontynuując transformację strategii, firma F-Secure postanowiła skupić działania na średniej wielkości przedsiębiorstwach, co pomoże w dalszym rozwoju biznesu. Globalny dostawca usług z zakresu cyberbezpieczeństwa postanowił w tym celu reorganizować zespół kierowniczy i stworzyć nowe stanowiska.

Firma F-Secure rozpoczęła transformację z tradycyjnego producenta antywirusów w dostawcę kompleksowych rozwiązań cyberbezpieczeństwa w 2015 r. Od tego czasu przejęła firmy konsultingowe oraz poszerzyła swoją ofertę produktów i usług o rozwiązania do wykrywania oraz reagowania na cyberzagrożenia. F-Secure kontynuuje przekształcenie, skupiając się na obsłudze firm średniej wielkości za pośrednictwem rosnącej sieci partnerów kanałowych.

Nasza strategia wzrostu obejmuje oferowanie przedsiębiorstwom średniej wielkości oraz wybranym sektorom usług z zakresu wykrywania i eliminowania zagrożeń na wczesnym etapie, jak również doradztwa w kwestiach bezpieczeństwa oraz zarządzania ryzykiem. Już teraz rozwijamy się w tempie szybszym niż rynek, a zmiany w strukturze organizacyjnej pomogą nam w realizacji strategii, abyśmy mogli lepiej służyć klientom – mówi Samu Konttinen, dyrektor generalny F-Secure.

F-Secure zmienia się w dostawcę usług cyberbezpieczeństwa

Zmiany zakładają scalenie dwóch dotychczasowych sekcji biznesowych (B2B) i uproszczenie struktury organizacyjnej. Sekcja konsumencka (B2C) będzie nadal stanowiła osobną jednostkę biznesową.

Do zespołu F-Secure 1 marca 2018 roku dołączy Juha Kivikoski. Juha jest branżowym weteranem, który poprzednio pracował jako dyrektor zarządzający w Dusting Finland, a także wiceprezes ds. sprzedaży w McAfee/Intel Security czy główny dyrektor operacyjny w Stonesoft. Obejmował też stanowiska kierownicze w dużych firmach technologicznych, takich jak Siemens oraz Cisco Systems.

W branży cyberbezpieczeństwa o wiarygodności stanowi wiedza i doświadczenie. Nasza przewaga oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz na unikalnym połączeniu możliwości najlepszych ekspertów z branży i technologii takich jak uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja czy analiza Big Data. Zmiana strategii pozwoli nam na szybszy wzrost i skuteczniejsze działania w roku 2018 i następnych – podsumowuje Konttinen.

Nowa struktura będzie składać się z:

  • działu sprzedaży korporacyjnej i dystrybucji (Enterprise & Channel Sales) pod kierownictwem Juhy Kivikoskiego;
  • działu produktów i usług cyberbezpieczeństwa (Cyber Security Products & Services) pod kierownictwem Jyrkiego Tulokasa;
  • działu marketingu i komunikacji (Marketing & Communications) pod kierownictwem Jyrkiego Rosenberga;
  • działu badań i technologii bezpieczeństwa (Security Research & Technologies) pod kierownictwem Miki Ståhlberga;
  • działu usług informacyjnych i biznesowych (Information & Business Services) pod kierownictwem Jariego Stilla;
  • działu strategii i rozwoju (Strategy & Corporate Development) pod tymczasowym kierownictwem Samu Konttinena;
  • działu HR i usług biurowych (HR & Office Services) pod kierownictwem Mari Heusali;
  • działu usług finansowych i pomocniczych (Finance & Supporting Services) pod kierownictwem Eriikki Söderström oraz;
  • działu cyberbezpieczeństwa konsumenckiego (Consumer Cyber Security Business Unit) pod kierownictwem Kristiana Järnefelta.
AUTOR:

Adrian Ścibor

Podziel się