Webroot, lider wykrywania zagrożeń internetowych w czasie rzeczywistym w chmurze, ogłosił na swoim blogu, że z ich usługi BrightCloud IP Reputation Service korzystać będzie firma Hewlett-Packard w ramach swojego rozwiązania HP Enterprise Security Products. Wykorzystanie cloud computingu pozwoli zwiększyć wykrywalność zagrożeń wprowadzanych do sieci przez niestosowanie się pracowników korzystających z urządzeń mobilnych w ramach trendu BYOD do zasad i reguł bezpieczeństwa.

BrightCloud IP Reputation Service jest usługą działającą w czasie rzeczywistym dostarczającą wielu informacji o zagrożeniach. Webroot, zamiast stosować technologie ochronne bazujące na statycznych listach, wykorzystuje dynamiczną reputację hostów IP odświeżaną co kilka minut na swoich serwerach. Działająca w korelacji usługa BrightCloud z technologią Webroot Intelligence Network wykorzystuje architekturę danych do zapewnienia kompleksowych informacji na temat zagrożeń. Synergiczne połączenie usług monitoruje przeszło 4,3 mld adresów IP, zapewnia informacje o dynamicznej czarnej liście około 12 mln niebezpiecznych adresów IP i pozwala na uzyskanie dodatkowych metadanych związanych z adresami IP, które zgromadzone są w bazie danych Webroota w chmurze.

W ramach usługi BrightCloud, Webroot wykorzystuje również światowej klasy rozwiązanie Webroot Mobile App Reputation , które zgromadziło już informacje bezpieczeństwa o 11 milionach aplikacji mobilnych. Webroot Mobile App Reputation pozwala na wykrycie kanałów komunikacji, z których korzystają złośliwe aplikacje do kontrolowania poufnych danych osobistych i biznesowych. Klienci HP będą mogli teraz korzystać z modelu identyfikacji złośliwego ruchu IP powiązanego z aplikacjami mobilnymi. 

Dzięki usłudze BrightCloud IP Reputation Service czas potrzebny do identyfikacji nowych i istniejących zagrożeń IP jest znacznie zredukowany, a administratorzy będą mogli podejmować bardziej świadome decyzje wpływające na bezpieczeństwo danych.

Usługa BrightCloud IP Reputation Service będzie dostępna dla klientów HP pod koniec tego roku kalendarzowego.

AUTOR:

Adrian Ścibor

Podziel się