Firma FORTINET – dostawca zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa sieciowego – podała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2013 r. zakończony 31 marca:

•  Przychody: 135,8 mln USD, wzrost o 16% rok do roku

•  Kwoty zafakturowane: 148,5 mln USD, wzrost o 8% rok do roku [1]

•  Rozwodniony zysk netto na akcję liczony według zasad GAAP: 0,07 USD

•  Rozwodniony zysk netto na akcję liczony według zasad innych niż GAAP: 0,10 USD1

•  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: 37,7 mln USD

•  Przepływy wolnych środków pieniężnych: 36,1 mln USD1

•  Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i inwestycje: 782,5 mln USD, bez zadłużenia.

 

Najważniejsze wyniki finansowe

•  Przychody: Łączne przychody za I kw. 2013 r. wyniosły 135,8 mln USD, co stanowi wzrost o 16% w stosunku do 117,2 mln USD w analogicznym okresie 2012 r. Na łączne przychody złożyły się przychody ze sprzedaży produktów na poziomie 58,0 mln USD (wzrost o 9% w stosunku do analogicznego okresu 2012 r.) oraz przychody ze sprzedaży usług na poziomie 75,9 mln USD (wzrost o 22% w stosunku do analogicznego okresu 2012 r.).

•  Kwoty zafakturowane [1]: Łączna wartość kwot zafakturowanych w I kw. 2013 r. wyniosła 148,5 mln USD, co stanowi wzrost o 8% w stosunku do 137,0 mln USD w analogicznym okresie 2012 r.

•  Przychody przyszłych okresów: Według stanu na dzień 31 marca 2013 r. przychody przyszłych okresów wyniosły 376,4 mln USD, co stanowi wzrost o 20% w stosunku do stanu na dzień 31 marca 2012 r. i o 13,2 mln USD (z 363,2 mln USD) w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

•  Środki pieniężne i przepływy środków pieniężnych [1]: Według stanu na dzień 31 marca 2013 r. środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i inwestycje wyniosły 782,5 mln USD w stosunku do 739,6 mln USD na dzień 31 grudnia 2012 r. W I kw. 2013 r. przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wyniosły 37,7 mln USD, zaś przepływy wolnych środków pieniężnych 36,1 mln USD.

•  Zysk operacyjny liczony według zasad GAAP [1]: Zysk operacyjny za I kw. 2013 r. liczony według zasad GAAP wyniósł 15,4 mln USD, a marża zysku operacyjnego liczonego według zasad GAAP 11%. Dla porównania zysk operacyjny za I kw. 2012 r. liczony według zasad GAAP wyniósł 18,7 mln USD, a marża zysku operacyjnego liczonego według zasad GAAP 16%.

•  Zysk netto liczony według zasad GAAP oraz rozwodniony zysk netto na akcję [1]: Zysk netto za I kw. 2013 r. liczony według zasad GAAP wyniósł 12,2 mln USD przy założeniu 28% stopy podatkowej. Dla porównania zysk netto za I kw. 2012 r. liczony według zasad GAAP wyniósł 14,2 mln USD przy założeniu 28% stopy podatkowej.  Rozwodniony zysk netto na akcję liczony według zasad GAAP wyniósł w I kw. 2013 r. 0,07 USD (przy średniej ważonej liczbie akcji w ujęciu rozwodnionym pozostających w obrocie na poziomie 167,8 mln) w stosunku do 0,09 USD w analogicznym okresie 2012 r. (przy średniej ważonej liczbie akcji w ujęciu rozwodnionym pozostających w obrocie na poziomie 165,8 mln).

•  Zysk operacyjny liczony według zasad innych niż GAAP [1]: Zysk operacyjny za I kw. 2013 r. liczony według zasad innych niż GAAP wyniósł 24,2 mln USD, a marża zysku operacyjnego liczonego według zasad innych niż GAAP 18%. Zysk operacyjny za I kw. 2012 r. liczony według zasad innych niż GAAP wyniósł 25,5 mln USD, a marża zysku operacyjnego liczonego według zasad innych niż GAAP 22%.

•  Zysk netto liczony według zasad innych niż GAAP oraz rozwodniony zysk netto na akcję [1]:Zysk netto za I kw. 2013 r. liczony według zasad innych niż GAAP wyniósł 17,3 mln USD przy założeniu 33% efektywnej stopy podatkowej.  Zysk netto za I kw. 2012 r. liczony według zasad innych niż GAAP wyniósł 17,5 mln USD przy założeniu 34% efektywnej stopy podatkowej.  Rozwodniony zysk netto na akcję liczony według zasad innych niż GAAP wyniósł w I kw. 2013 r. 0,10 USD (przy średniej ważonej liczbie akcji w ujęciu rozwodnionym pozostających w obrocie na poziomie 167,8 mln) w stosunku do 0,11 USD w analogicznym okresie 2012 r. (przy średniej ważonej liczbie akcji w ujęciu rozwodnionym pozostających w obrocie na poziomie 165,8 mln).

[1] Zestawienie wskaźników finansowych liczonych według zasad GAAP oraz zasad innych niż GAAP zostało zawarte w tabelach w sprawozdaniu finansowym dołączonym do informacji prasowej w wersji anglojęzycznej.

AUTOR:

Adrian Ścibor

Podziel się