Umowa została zawarta w ramach programu współpracy z firmami z branży cyberbezpieczeństwa (NATO Industry Cyber Partnership – NICP) prowadzonego przez agencję sojuszu ds. komunikacji i informacji (NATO Communications and Information Agency – NCIA). Agencja jest odpowiedzialna za obsługę i ochronę sieci należących do NATO.
 
W wyniku umowy pomiędzy NATO a Fortinet zwiększy się zakres dwustronnej wymiany informacji związanej z rozpoznaniem cyberzagrożeń. Pozwoli to na lepsze reagowanie na ataki oraz ograniczanie podatności. Cele inicjatywy to: 

  • podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w ramach systemu ochrony NATO,
  • zwiększony udział podmiotów z branży cyberbezpieczeństwa w międzynarodowych projektach inteligentnej obrony (Smart Defence),
  • wymiana ekspertyz, informacji i doświadczenia w działaniu w środowiskach będących pod stałym zagrożeniem cyberatakami, w tym m.in. informacji o nowym złośliwym oprogramowaniu,
  • podniesienie świadomości i poziomu zrozumienia ryzyk związanych z cyberzagrożeniami,
  • zwiększenie udziału sektora prywatnego w rozwoju zdolności obronnych,
  • dostarczenie skutecznego i adekwatnego wsparcia w przypadku incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem. 

NATO na całym świecie mierzy się z cyberzagrożeniami, które mogłyby wpłynąć negatywnie na krajowe gospodarki i obywateli. By tego uniknąć, agencja NCIA stawia na szybką wymianę informacji o zagrożeniach i podatnościach z liderami branży takimi jak Fortinet — mówi Koen Gijsbers, dyrektor generalny agencji NCIA.

Umowa z Fortinet jest jedną z ostatnich, jaką agencja NCIA zawarła w ramach programu NICP.

źródło: Fortinet

AUTOR:

Adrian Ścibor

Podziel się