Firma Kaspersky pokazała ulepszoną wersję Kaspersky Security for Virtualization Light Agent, który stanowi element Kaspersky Hybrid Cloud Security. Nowe funkcje obejmują m.in. wykrywanie zagrożeń na podstawie podejrzanego zachowania oraz zapobieganie exploitom i włamaniom sieciowym. Dodatkowo uaktualniona wersja jest przystosowana do działania w sieciach korporacyjnych i pozwala klientom wdrożyć ochronę obejmującą do 100 000 maszyn wirtualnych – bez zmniejszenia wydajności czy utraty kontroli oraz widoczności zwirtualizowanej infrastruktury.

Wdrożenie oraz skalowanie rozwiązania zabezpieczającego to często zadanie wymagające wielu zasobów, które wiąże się z nadmiernym obciążeniem sieci oraz ciężką, ręczną pracą wykonywaną przez odpowiedni personel. W nowej wersji Kaspersky Security for Virtualization Light Agent zaawansowany mechanizm wykrywania i selekcji wirtualnych maszyn bezpieczeństwa (ang. Security Virtual Machine – SVM) umożliwia bardziej elastyczny wybór zasobów ochrony, co przyspiesza wdrożenie ochrony i trybu odporności na awarie oraz automatyzuje równoważenie obciążenia. Jeśli konieczne jest wdrożenie nowej maszyny SVM na nowych lub istniejących serwerach fizycznych, administratorzy mogą zautomatyzować konfigurację nowych maszyn bezpieczeństwa.

Ponadto Kaspersky Security for Virtualization Light Agent obsługuje teraz opartą na rolach kontrolę dostępu (RBAC) w ramach konsoli zarządzania Kaspersky Security Center, usprawniając administrację ochroną wirtualizacji, co jest kluczowe dla dużych organizacji posiadających różnorodne zespoły oraz infrastruktury. Ze względu na powszechne stosowanie tego podejścia w korporacjach uprawnienia przydzielane są określonym rolom zamiast poszczególnym pracownikom.

Ochrona dla wirtualnych serwerów z systemem Windows została wzbogacona m.in. o zapobieganie exploitom oraz wykrywanie podejrzanego zachowania, co umożliwia identyfikowanie i cofanie szkodliwych działań nawet najbardziej wyrafinowanych oraz nieznanych zagrożeń. To oznacza, że ochrona dla infrastruktury wirtualnej jest zbliżona pod względem funkcjonalności do tradycyjnego rozwiązania zabezpieczającego punkty końcowe, a jednocześnie zachowuje wszystkie korzyści pod względem wydajności oferowane przez „lekkiego agenta”.

Ponadto klientów, którzy stosują lub chcą wdrożyć zaawansowane technologie wykrywania ataków i reagowania na nie, może zainteresować informacja, że agent Kaspersky Endpoint Detection and Response jest w pełni kompatybilny z Kaspersky Security for Virtualization Light Agent.

Firma Kaspersky nieustannie rozszerza integrację rozwiązania Kaspersky Hybrid Cloud Security z platformami wirtualizacji, aby umożliwić klientom dostęp do technologii bezpieczeństwa na wybranych przez siebie platformach wirtualizacji. W nowej wersji dodano obsługę rozwiązań Huawei FusionSphere oraz Skala-R. Zakres obsługi platform zostaje również rozszerzony o obsługę VMware NSX Tags, która umożliwia automatyczną reakcję na określone wydarzenia dla każdej maszyny wirtualnej.

Więcej informacji na temat produktu Kaspersky Security for Virtualization Light Agent znajduje się na stronach:

AUTOR:

Adrian Ścibor

Podziel się

Dodaj komentarz