Panda Security poinformowała o zaimplementowaniu nowych funkcjonalności w rozwiązaniu Panda Systems Management, które pozwala przedsiębiorstwom na monitorowanie i zarządzenie urządzeniami (Android, iOS, Mac, Linux, Windows), inwentaryzację sprzętu oraz oprogramowania, raportowanie, wsparcie dla wszystkich urządzeń z jednej centralnej konsoli internetowej oraz zapobieganie utracie danych - Data Loss Prevention.

Najnowsza wersja Systems Management zawiera funkcje umożliwiające łatwe i scentralizowane zarządzanie oraz z konsoli internetowej automatyczne wdrożenie agentów na wszystkich urządzeniach. Aby to zrobić, należy na jednym urządzeniu przeprowadzić manualną instalację agenta, który po rozpoznaniu urządzeń działających w sieci pozwoli na instalację potrzebnego oprogramowania do komunikacji komputera z konsolą na wszystkich urządzeniach podłączonych do sieci LAN.

Inną nową kluczową funkcją jest możliwość dodawania indywidualnych aktualizacji do stworzonych przez administratora polityk. Pośrednio zwiększono także bezpieczeństwo urządzeń mobilnych. Za pomocą geolokalizacji i zainstalowanego agenta możliwe jest namierzenie przenośnego urządzenia i zdalne usunięcie z niego wszystkich danych. Ponadto dodano możliwość blokowania instalacji programów i gier w celu zagwarantowania większej przepustowości sieci VPN. 

AUTOR:

Adrian Ścibor

Podziel się