Firma Webroot znana z programów antywirusowych w chmurze działających w modelu dystrybucyjnym SaaS, z usług cloud w sektorze antyspamowym oraz archiwizacji poczty, a także z dostarczania rozwiązań bezpieczeństwa dla sektora IT, aby sprostać zapotrzebowaniu swoich aktualnych i przyszłych klientów, opracowała ulepszenia i usprawnienia własnych produktów. Zmiany dotyczą tylko webowej konsoli administratora do zdalnego zarządzania produktami Webroot SecureAnywhere. Ulepszenia te dotyczą:

1. Przed zalogowaniem sie do konsoli dodano informacje na temat najnowszych wersji oprogramowania dla użytkowników domowych oraz biznesowych, a także link do forum producenta.

2. Dodano administratorom możliwość towrzenia nowej podkonsoli z poziomu dodawania kluczy Webroota (Keycodes →  Add Product Keycode), bez konieczności ponownego przechodzenia przez cały proces rejestracji  konsoli.  

3. Dodano  zaawansowane  wyszukiwanie  (Advanced  Search)  stacji  końcowych, które pozwala na wykorzystanie szerokiej gamy parametrów do filtrowania końcówek. Zaawansowane wyszukiwanie dostępne jest z widoku głownego oraz z poziomu zakładki Group Management.

4. Kolejną nową opcją jest możliwość dodania komentarza do utworzonego MD5 pliku (zezwól na działanie / blokuj). Pole to może zostać wykorzystane w jakikolwiek sposób, choć zaleca się umieszczenie informacji na temat programu/procesu.

5. Dodana została także możliwość uwzględnienia dezaktywowanych wcześniej końcówek w tworzonym sprawozdaniu z poziomu zakładki Reports. Wystarczy zaznaczyć opcję widoczną pod rozwijanym menu, z którego wybieramy interesujące nas sprawozdanie.


Nasza recenzja Web konsoli: http://avlab.pl/webroot-endpo…

Panel demo Web konsoli: http://detail.webrootanywhere…

źródło: www.wrpolska.pl

AUTOR:

Adrian Ścibor

Podziel się