Panda Security zaktualizowała do wersji 7.1 swój produkt Panda Cloud Office Protection (PCOP) działający w modelu chmury SaaS skierowany dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
Obecna wersja 7.1 zawiera ulepszenia mające na celu spełnienie wymagań klientów średnich i dużych firm, którzy potrzebują większej kontroli nad urządzeniami.

Nowe funkcje obejmują

  • Filtrowanie zawartości ochrony poczty Exchange. Filtrowane moga być załączone pliki w e-mailach po rozszerzeniach, neutralizowane niebezpieczne załączniki lub załączniki z wielokrotnym rozszerzeniem pliku.
  • Białe listy dla kontroli urządzeń. Ta funkcja umożliwia zastosować różne ustawienia dla konkretnego urządzenia przypisanego już do istniejącej grupy komputerów.  
  • Sterowanie urządzeniami mobilnymi. Opcja ta pozwala zablokować dostęp do urządzenia mobilnego.
  • Nowa lokalna konsola. Nowa lokalna konsola zapewni administratorowi szybki dostęp do włączenia lub wyłączenia ochrony punktów końcowych bez konieczności logowania się do internetowej konsoli PCOP.
  • Aktualizacja PCOP do 7.1 dostępna będzie w konsoli internetowej po ukazaniu się stosownego powiadomienia. 

AUTOR:

Adrian Ścibor

Podziel się