CVE-2017-2641

Luka w Moodle, możliwe zdalne wykonanie kodu PHP