microsoft publisher

Ukierunkowany w firmy backdoor ukrywa się w dokumencie Microsoft Publisher