Sophos Sandstorm

Sophos Email Appliance chroni skrzynki pocztowe uruchamiając nieznane pliki w sandboxie