spoofing

Ukierunkowany w firmy backdoor ukrywa się w dokumencie Microsoft Publisher

Zasady bezpieczeństwa - kontrola i monitoring pracownika

SpamTitan - możliwości rozwiązania, cz3.