webroot tworzenie wyjątków

Webroot aktualizuje konsolę dla administratorów i dodaje wykluczenia dla plików i folderów