wzrost ataków APT

Eksperci Trend Micro przewidują rozpowszechnienie się ataków ukierunkowanych w skali globalnej