Poczta Polska będzie szkolona z cyberbezpieczeństwa przez Akademię Marynarki Wojennej

16 września, 2020

Poczta Polska zawarła porozumienie o współpracy z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni. Celem tego historycznego porozumienia jest doskonalenie kadr Poczty Polskiej oraz wspólne przygotowanie i prowadzenie przedsięwzięć wpisujących się w misję i potrzeby obydwu instytucji.

Prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot oraz kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht w imieniu Akademii Marynarki Wojennej zawarli porozumienie o współpracy obydwu podmiotów. To pierwsza tego typu zinstytucjonalizowana współpraca Poczty Polskiej z uznanym ośrodkiem akademickim.

Współpraca polegać będzie m.in. na testowaniu i wspólnym opracowywaniu zabezpieczeń sieci teleinformatycznych, ale również, co warto podkreślić, prowadzimy na uczelni studia podyplomowe z obszaru cyberbezpieczeństwa oraz wszelkiego rodzaju kursy, z których pracownicy Poczty Polskiej będą korzystać.

Skomentował prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, rektor AMW w Gdyni.

Z początkiem września w Akademii Marynarki Wojennej powstało Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa. To przede wszystkim właśnie kadra tej jednostki zajmie się współpracą z Pocztą Polską.

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni prowadzi badania naukowe i dysponuje kadrami eksperckimi zdolnymi do opracowywania analiz, opinii i ekspertyz w rozległym zakresie. Uczelnia posiada status uczelni akademickiej i prawo do nadawania stopnia naukowego doktora.

Porozumienie zostało podpisane w trakcie organizowanej V. edycji konferencji naukowej pn. Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa organizowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Porozumienie Poczty Polskiej z AMW tworzy ramy do rozwijania dalszej współpracy.

Picture of Adrian Ścibor

Adrian Ścibor

W ramach działań związanych z cyberbezpieczeństwem odpowiada w AVLab za przeprowadzanie testów rozwiązań ochronnych przed zagrożeniami. Opracowuje strategie oraz narzędzia, które pomagają w ochronie danych i systemów przed cyberatakami. Współuczestnik międzynarodowej grupy non-profit AMTSO, która zrzesza ekspertów IT.
Picture of Adrian Ścibor

Adrian Ścibor

W ramach działań związanych z cyberbezpieczeństwem odpowiada w AVLab za przeprowadzanie testów rozwiązań ochronnych przed zagrożeniami. Opracowuje strategie oraz narzędzia, które pomagają w ochronie danych i systemów przed cyberatakami. Współuczestnik międzynarodowej grupy non-profit AMTSO, która zrzesza ekspertów IT.

PODZIEL SIĘ:

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty drogą telefoniczną przez IT Partners security sp. z o.o. z siedzibą Katowicach ul.Padereskiego 35 na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty drogą mailową przez IT Partners security sp. z o.o. z siedzibą Katowicach ul.Padereskiego 35 na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

[ninja_tables id=”27481″]