Organizacje przenosząc swoje zasoby do chmury, zwiększają potencjalny obszar narażony na cyberatak. Zabezpieczenie coraz bardziej rozległych sieci wymaga rozwiązań, które pozwolą w prosty sposób objąć ochroną wiele środowisk. W tym celu firma Fortinet rozszerzyła ofertę produktów tworzących architekturę Security Fabric dostępnych na platformie Microsoft Azure. Użytkownicy platformy Microsoftu mogli korzystać z wirtualnych wersji zabezpieczeń firewalli następnej generacji (NGFW) FortiGate, systemów FortiMail i FortiWeb oraz ujednoliconych rozwiązań zarządzania: FortiManager i FortiAnalyzer.

W nowej ofercie znalazły się:

  • FortiCASB (Cloud Access Security Broker) – zapewnia odpowiednią widoczność sieci, ochronę przed zagrożeniami, zgodność z przepisami i bezpieczeństwo danych dla usług typu IaaS (ang. Infrastructure-as-a-Service). Usługa pozwala również uzyskać wgląd w zasoby środowiska chmurowego. Jej zaawansowane mechanizmy kontroli rozszerzają zabezpieczenia sieci wewnętrznej i chronią zasoby IaaS oraz aplikacje w modelu SaaS (Software-as-a-Service) na platformie Azure.
  • FortiSandbox – pozwala skutecznie identyfikować i powstrzymywać ataki ukierunkowane. Dzięki rozwiązaniu możliwe jest ujednolicenie wykrywania i usuwania zagrożeń w całej rozproszonej sieci przedsiębiorstwa. Połączenie FortiSandbox z usługami FortiMail i FortiCASB pozwala na skuteczne zabezpieczenie aplikacji Office 365, bez konieczności opuszczania infrastruktury chmurowej Microsoftu. Przekłada się to na zwiększenie bezpieczeństwa oraz zapewnienie zgodności z przepisami.

Ponadto nowym rozwiązaniem jest ulepszony mechanizm automatycznego skalowania zapory sieciowej FortiGate NGFW (Next Generation Firewall). Dzięki temu organizacje mogą dostosować zabezpieczenia do sposobu używania aplikacji. Pozwala im to w pełni korzystać z elastyczności i skalowalności infrastruktur chmurowych.

Obecnie rodzina produktów Fortinet Security Fabric jest jedną z najbogatszych ofert zintegrowanych rozwiązań bezpieczeństwa na platformie Azure. To jeden z nielicznych pakietów zabezpieczających, który łączy rozwiązania NGFW, WAF, bezpieczeństwa poczty elektronicznej, Sandbox i CASB. Jego wykorzystanie pozwala skutecznie chronić środowiska wielochmurowe.

– komentuje Jolanta Malak, regionalna dyrektor Fortinet w Polsce.

Chmura Microsoft Azure dołącza również do programu Fortinet Fabric-Ready, który zrzesza partnerów technologicznych Fortinet klasy premium. Wdrożenie mechanizmów analizy zagrożeń firmy Fortinet w środowiskach opartych o systemy różnych producentów (np. Amazon Web Services lub wspomniany Microsoft Azure) pozwoli lepiej zabezpieczyć organizację przed ewentualnym atakiem.

AUTOR:

Adrian Ścibor

Podziel się

Dodaj komentarz