Przeciwdziałanie cyberprzestępczości – raport McAfee i Centrum CSIS

12 czerwca 2014

Ekonomiczne oddziaływanie cyberprzestępczości w skali światowej szacowane jest na 445 miliardów USD, co stanowi od 15% do 20% wartości generowanej przez Internet. Nowy raport opracowany przez Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (Center for Strategic and International Studies – CSIS) i sponsorowany przez firmę McAfee, należącą do Intel Security, pokazuje, w jak dużym stopniu cyberprzestępczość oddziałuje na światową gospodarkę. Raport zatytułowany „Net Losses – Estimating the Global Cost of Cybercrime” (Straty netto – oszacowanie globalnego kosztu cyberprzestępczości) przedstawia następujące wnioski końcowe: w skali światowej koszt przestępstw komputerowych, jaki ponoszą podmioty gospodarcze, wynosi 400 miliardów USD. Ma to również poważne konsekwencje w zakresie zatrudnienia – straty wynikające z cyberprzestępczości mogą kosztować utratę aż 200 tysięcy miejsc pracy w USA oraz 150 tysięcy w Unii Europejskiej.

Cyberprzestępczość wpływa negatywnie przede wszystkim na ogólne wyniki finansowe przedsiębiorstw oraz krajowe rynki. Destrukcyjnie wpływa na handel, konkurencyjność, innowację i wzrost światowej gospodarki. Dane szacunkowe CSIS pokazują, że cyberprzestępczość zmniejsza wartość generowaną przez Internet o 15-20%.

Szczególną szkodę wyrządza własności intelektualnej. Kraje, w których tworzenie własności intelektualnej oraz sektory ściśle związane z własnością intelektualną są istotne dla ogólnej koniunktury, tracą wskutek przestępstw komputerowych dużo więcej w zakresie handlu, rynku pracy i dochodu niż państwa, których gospodarka opiera się na rolnictwie lub sektorach przemysłu niższego poziomu. Dlatego kraje o wysokim dochodzie są narażone na wyższe straty niż kraje o niższych dochodzie: średnio około 0,9% PKB.

– Cyberprzestępczość hamuje innowacje i spowalnia globalny postęp w tym zakresie poprzez redukcję stopy zwrotu z inicjatyw innowacyjnych i inwestycji – mówi Jim Lewis z CSIS. – W przypadku krajów rozwiniętych cyberprzestępczość w poważny sposób oddziałuje na zatrudnienie. W rezultacie redukowane są stanowiska generujące wysokie zyski. Nawet niewielkie zmiany w PKB mogą mieć wpływ na rynek pracy.

Skutki ekonomiczne dla firm i konsumentów

Z raportu CSIS wynika, że w Stanach Zjednoczonych w 2013 roku 3 tysiące firm otrzymało od rządu oficjalne powiadomienie o ataku hakerskim, przy czym zdecydowana większość tych firm prowadzi działalność w sektorze sprzedaży detalicznej. W Wielkiej Brytanii straty w branży detalicznej wskutek cyberprzestępstw wyniosły 850 milionów USD. Urzędnicy australijscy donoszą, że ataki na wielką skalę dotknęły linii lotniczej, sieci hoteli i firm z sektora usług finansowych, a straty szacuje się na 100 milionów USD. Przy zastosowaniu odpowiedniej ochrony można tych strat uniknąć.

Raport CSIS podaje, że globalne straty związane z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych mogą wynosić nawet 160 miliardów USD. 40 milionów osób w Stanach Zjednoczonych, czyli około 15% populacji, stało się ofiarą ataku hakerskiego, w wyniku którego ich dane osobowe zostały skradzione. Badanie CSIS zwraca uwagę na głośne przypadki tego rodzaju przestępstw na całym świecie: 54 miliony w Turcji, 20 milionów w Korei, 16 milionów w Niemczech i ponad 20 milionów w Chinach.

Część strat wynikających z cyberprzestępczości jest bezpośrednio powiązana z tym, co eksperci nazywają „kosztami naprawy” lub cyfrowym i elektronicznym procesem „czyszczenia”, który jest konieczny po wykryciu ataku. Raport McAfee-CSIS ustalił, że przestępcy nie są w stanie spieniężyć wszystkich skradzionych informacji, ale w obliczu takiego ryzyka ich ofiary muszą wydać pokaźne sumy.

Na przykład we Włoszech straty związane bezpośrednio z atakami hakerów wyniosły łącznie 875 milionów USD, natomiast koszty naprawy (czyszczenia) osiągnęły poziom 8,5 miliarda USD. Innymi słowy procesy naprawy konieczne do wdrożenia przez firmy po ataku hakerskim mogą dziesięciokrotnie przewyższać straty wynikającego z samego ataku.

Od strat do potencjalnych zysków ekonomicznych

Rządy wielu państw zaczynają podejmować poważne i systematyczne działania, polegające na gromadzeniu i publikowaniu danych dotyczących cyberprzestępczości, aby pomóc krajom i przedsiębiorstwom w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących ryzyka i polityki. Sprawniejsza współpraca międzynarodowa, a także publiczne i prywatne inicjatywy partnerskie zaczynają w wymiernym stopniu zmniejszać zakres przestępstw komputerowych. W ubiegłym tygodniu 11 państw ogłosiło zakończoną powodzeniem akcję likwidacji złośliwego botneta GameOver Zeus.

– Przeciwdziałanie cyberprzestępczości przekłada się na wymierne korzyści gospodarcze – mówi Scott Montgomery, dyrektor ds. technologii w sektorze publicznym, McAfee. – Przez ostatnie lata wyraźnie powiększyła się liczba przestępstw komputerowych, ale można zapobiec dalszemu ich wzrostowi poprzez współpracę państw na większą skalę oraz lepsze funkcjonowanie publiczno-prywatnych inicjatyw partnerskich. Technologia służy temu, aby chronić informacje finansowe i własność intelektualną, a gdy to się udaje, powstają nowe możliwości rozwoju gospodarki i rynku pracy na całym świecie.

Raport jest dostępny tutaj: http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-economic-impact-cybercrime2.pdf

źródło: McAfee, CSIS


CSIS

Od 50 lat Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (Center for Strategic and International Studies – CSIS) pracuje nad praktycznymi sposobami stawienia czoła największym globalnym problemom. Naukowcy z CSIS dostarczają kreatywnych rozwiązań i strategii ponad wszelkimi podziałami, tak aby pomóc decydentom wytyczyć najlepszą drogą wiodącą do lepszego świata. CSIS to niezależna organizacja non-profit z siedzibą w Waszyngtonie, DC. Centrum zatrudnia 220 pełnoetatowych pracowników, którzy wspólnie z dużą siecią współpracowników naukowych przeprowadzają badania i analizy oraz opracowują propozycje strategii i programów. Ten raport przedstawia model ekonomiczny, mający na celu ustalenie zakresu strat wynikających z cyberprzestępczości i cyberszpiegostwa w skali światowej. Centrum CSIS współpracowało w ramach przygotowywania raportu z ekonomistami, ekspertami ds. własności intelektualnej oraz specjalistami ds. bezpieczeństwa.

McAfee

Spółka zależna w całości należąca do Intel Corporation (NASDAQ: INTC), umożliwia firmom, organizacjom z sektora publicznego i osobom prywatnym bezpieczne używanie Internetu. McAfee zapewnia proaktywne i sprawdzone rozwiązania oraz usługi bezpieczeństwa pomagające chronić systemy, sieci i urządzenia przenośne na całym świecie. Dzięki wizjonerskiej strategii o nazwie Security Connected, innowacyjnemu podejściu do wzmacnianej sprzętowo ochrony i wyjątkowej, globalnej informacji o zagrożeniach firma McAfee dysponuje wszystkimi zasobami, które pozwalają na zaoferowanie jej klientom pełnego bezpieczeństwa.

PODZIEL SIĘ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
AUTOR: Adrian Ścibor
Redaktor prowadzący AVLab.pl i CheckLab.pl.
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Newsletter

BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Newsletter

ZAPISZ SIĘ NA POWIADOMIENIA
BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!
zapisz się

Bitdefender GravityZone Webinarium

Dowiedz się, co eksperci mówią o GravityZone

POLECANE PRODUKTY

YUBIKEY

Klucze zabezpieczające

100% ochrony przed phishingiem

Newsletter

BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Newsletter

ZAPISZ SIĘ NA POWIADOMIENIA
BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!
zapisz się

Newsletter

BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Newsletter

ZAPISZ SIĘ NA POWIADOMIENIA E-MAIL I ZAWSZE BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
zapisz się

POLECANE PRODUKTY

YUBICO

Klucze zabezpieczające

SILNE UWIERZYTELNIANIE DWUSKŁADNIKOWE, WIELOSKŁADNIKOWE I BEZ HASŁA

Bitdefender GravityZone Webinarium

Dowiedz się, co eksperci mówią o GravityZone