Europejskie Centrum Cyberprzestępczości (The European Cybercrime Center  - EC3) zarzymało 65 osób z Rumunii i Francji,  a ponad 115 zostało przesłuchanych w związku z zorganizowanymi akcjami cyberprzestępczymi mającymi na celu kradzież pieniędzy. Siatka przestępców jest podejrzana o kradzieże pieniędzy, w tym: włamania do miezynarodowych systemów płatniczych za pośrednictwem szkodiwego oprogramowania, przeprowadzanie nielegalnych transkacji finansowych i przelewów, pranie brudnych pieniędzy i handel narkotykami. 

Europol szacuje, że członkowie tej siatki przy użyciu "zdalnego trojana" RAT (Remote Access Tool) przejęli i uzyskali dostęp do komputerów używanych przez usługi transferu pieniędzy w całej Europie. Szacuje się, że na rachunkach bankowych, a także w postaci sprzętu komputerowego i luksusowych samochodów cyberprzestępcy zgromadzili blisko 2 mln euro. 

Wynikiem doskonałej współpracy policjantów i prokuratorów z Rumunii, Francji i innych krajów europejskich, jeden z przywodców przestępców został pomyślnie załapany. 

Operacje takie jak ta pokazują kluczową rolę w wymianie danych wywiadowczych poprzez kanały informacyjne Europolu i znaczenie koordynacji międzynarodowej na różnych etapach operacyjnych.

AUTOR:

Adrian Ścibor

Podziel się