SonicWall dodał szereg nowych funkcjonalności do swojej platformy Capture Cloud. Są to: „Zero-Touch Deployment”, „Secure SD-WAN”, „Personalized Threat Intelligence” i „Next-Gen Virtual Firewall for Public Cloud”. Nowe rozwiązania są przeznaczone dla dużych firm oraz mniejszych organizacji, które utrzymują swoją infrastrukturę IT w chmurze hybrydowej. SonicWall wprowadził także funkcję Risk Meters do rozwiązania Capture Security Center, która umożliwia przedsiębiorstwom spersonalizowaną ocenę ryzyka zagrożeń w czasie rzeczywistym. Ważną zmianą jest też zapewnienie kompleksowej ochrony w środowisku chmury publicznej Hyper-V, Azure czy AWS.

SonicWall Capture Cloud Platform
Platforma SonicWall Capture Cloud łączy informacje o zagrożeniach z sieci Capture Threat z zarządzaniem w chmurze, raportowaniem i analizą zagrożeń w wielosilnikowej piaskownicy.

Za szybką i bezpieczną migrację firm do chmury hybrydowej odpowiada funkcja Zero-Touch Deployment. Automatyzuje ona ten proces umożliwiając zdalną migrację poszczególnych oddziałów firmy, bez konieczności fizycznej obecności w lokalizacji administratora i ręcznej konfiguracji urządzeń. Po zakończeniu migracji można zarządzać całym środowiskiem za pomocą jednej platformy SonicWall Capture Security Center, która jest dostępna przez dowolną przeglądarkę internetową.

W celu zmniejszenia ilości kabli i uproszczenia montowania injectorów PoE i przełączników podczas wdrożeń, SonicWall wprowadził wielofunkcyjne zapory ogniowe klasy UTM: SonicWall TZ300P i TZ600P. Zapewniają one zasilanie punktom dostępowym, terminalom point-of-sale (POS), drukarkom, kamerom i innym urządzeniom IP, które są do nich podłączone przez injectory PoE i PoE+.

SonicWall TZ300P i TZ600P
Zaprojektowane modele TZ300P i TZ600P dla małych sieci i rozproszonych przedsiębiorstw umożliwiają dostrojenie ochrony do konkretnych potrzeb.

Nowe rozwiązania SonicWall umożliwiają także bezpieczne korzystanie z sieci SD-WAN. Dzięki temu, firmy mogą uzyskać dostęp do wysokiej jakości publicznych usług sieciowych bez dużych nakładów finansowych na stworzenie rozproszonych prywatnych sieci WAN w oparciu o technologię MPLS. Uzyskanie takiej ochrony możliwe jest od firmware SonicOS w wersji 6.5.3. Secure SD-WAN umożliwia firmom bezpieczne połączenie wszystkich oddziałów i pracujących zdalnie pracowników, zapewniając tym samym warunki do bezpiecznej wymiany danych i tworząc środowisko do działania aplikacji i usług.

Spersonalizowana analiza zagrożeń i ocena ryzyka SonicWall

SonicWall Risk Meters
SonicWall Risk Meters zawiera informacje o zagrożeniach i oceny ryzyka. Dostosowuje się do indywidualnych sytuacji i pokazuje luki w warstwach obronnych.

Coraz większa liczba wykorzystywanych przez firmy aplikacji, urządzeń mobilnych oraz baz danych przekłada się na coraz większą przestrzeń do ataków ze strony cyberprzestępców. Ograniczeniu tej przestrzeni służy funkcja Risk Meters, która została dodana do SonicWall Capture Security Center. Zapewnia on firmom dostęp do analizy na temat źródeł potencjalnych zagrożeń, które mogą obejmować sieci, strony internetowe, chmury, aplikacje, punkty końcowe, urządzenia mobilne i bazy danych. Dostarczane analizy są dostosowane do specyfiki każdej firmy i jej środowiska IT, tak aby umożliwić administratorom szybkie i precyzyjne działania zapobiegawcze. Poziomy zagrożeń i oceny ryzyka są na bieżąco aktualizowane - w oparciu o gromadzone w czasie rzeczywistym dane o zagrożeniach i istniejących możliwościach obronnych. Przedsiębiorstwa mogą wykorzystać te analizy np. do planowania poziomu swoich zabezpieczeń czy podczas podejmowania decyzji dotyczących polityki oraz budżetu w obszarze bezpieczeństwa IT.

AUTOR:

Adrian Ścibor

Podziel się

Dodaj komentarz