MKS_VIR Endpoint Security i MKS_VIR Administrator — polski pakiet ochronny

MKS_VIR Endpoint Security i MKS_VIR Administrator — polski pakiet ochronny

W raporcie „Cyberbezpieczeństwo w Polsce: ochrona urządzeń końcowych przed cyberatakami. Analiza sytuacji i rekomendacje działań” przygotowanym przez Związek Cyfrowa Polska, który zrzesza największe firmy z sektora IT działające na runku w Polsce, czytamy, że administracja publiczna powinna używać wyłącznie produktów z krajowym certyfikatem bezpieczeństwa. Wprowadzeniem takiego certyfikatu mieliby zająć się politycy. Zgodność z krajowymi wytycznymi obligowałaby do używania wyłącznie poddanego testom sprzętu i oprogramowania i jednocześnie zakazywałaby kupowania kontrowersyjnych produktów […]

Polecane najlepsze wyspecjalizowane pakiety antywirusowe od AVLab

Polecane antywirusy 2019

Niedawno opublikowaliśmy listę polecanych darmowych antywirusów. Z pewnymi wyjątkami wszystkie rekomendowane bezpłatne antywirusy są uboższymi wersjami swoich komercyjnych odpowiedników. Naturalnie, że nie zapewniają tak dobrej ochrony jak rozwiązania wyspecjalizowane. W tym podsumowaniu opracowaliśmy listę rekomendowanych pakietów bezpieczeństwa, które powinny być uważnie rozpatrywane przez każdego internautę. Producenci rozwiązań z poniższej listy płatnych antywirusów na rok 2019 musieli sobie zapracować na dobrą opinię i graficzną rekomendację AVLab. Rozwiązania z oceną […]

The best recommended specialized antivirus suites from AVLab

recommended specialized antivirus suites

We have recently published the list of recommended free antivirus suites. All recommended free antivirus suites are poorer versions of their commercial counterparts, with some exceptions. Of course they don’t provide as good protection as specialized solutions. In this summary, we have developed a list of recommended security suites which should be carefully considered by every Internet user. Developers of solutions from the […]

Test oprogramowania do ochrony bankowości internetowej

Test bankowości internetowej

Jest to nasz kolejny test z cyklu kompleksowych badań różnego typu produktów służących do ochrony komputerów i stacji roboczych. W lutym 2019 roku przetestowaliśmy kilkadziesiąt rozwiązań do ochrony systemu operacyjnego Windows 10 ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość blokowania złośliwego oprogramowania i odpierania ataków, które są wymierzone w operacje na rachunkach internetowej bankowość. Mniej niż połowa przetestowanego oprogramowania posiada tak zwane specjalne komponenty do ochrony e-płatności, które są dostępne pod różnymi nazwami np. „Bezpieczne […]