Unia Europejska jest na etapie przygotowania porozumienia w sprawie utworzenia nowej agencji ds. bezpieczeństwa cybernetycznego. Jednostka powstanie na bazie istniejącej już Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). Jej głównym zadaniem będzie koordynowanie działań państw członkowskich w zapobieganiu cyberatakom i reagowaniu na cyberprzestępstwa.

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) stanowi ośrodek wiedzy specjalistycznej w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w Europie. ENISA pomaga UE i należącym do niej krajom przygotować się do zapobiegania problemom dotyczącym bezpieczeństwa informacji, a także do wykrywania takich problemów i reagowania na nie. ENISA zapewnia praktyczne porady i rozwiązania dla sektora publicznego i prywatnego w państwach UE oraz w instytucjach UE. Działalność ta obejmuje: organizowanie ogólnoeuropejskich ćwiczeń przygotowujących do reagowania w przypadku rzeczywistej sytuacji kryzysowej, pomoc w opracowywaniu krajowych strategii cyberbezpieczeństwa, wspieranie współpracy między zespołami reagowania na zagrożenia komputerowe i rozwoju umiejętności.

Agencja InPlus Media informuje, że porozumienie w tej sprawie opracowały kraje członkowskie i Parlament Europejski. O ochronę Internetu w Unii Europejskiej ma zadbać m.in. system certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego produktów i usług.

Zaufanie i bezpieczeństwo mają fundamentalne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania naszego jednolitego rynku cyfrowego. Porozumienie w sprawie kompleksowej certyfikacji produktów cyberbezpieczeństwa i wzmocnienia unijnej agencji ds. cyberbezpieczeństwa to kolejny krok na drodze do ukończenia budowy tego rynku.

– komentuje wiceszef KE Andrus Ansip.

ENISA będzie niezależnym centrum wiedzy specjalistycznej, którego zadaniem będzie uświadamianie obywateli wspólnoty o zagrożeniach w sieci. Agencja zajmie się również certyfikacją infrastruktury krytycznej. Chodzi przede wszystkim o sieci energetyczne i transportowe. Certyfikaty bezpieczeństwa np. aut podłączonych do sieci będą uznawane we wszystkich krajach UE.

Porozumienie musi zostać zatwierdzone przez komisję przemysłu, badań naukowych i energii, a następnie przez cały Parlament Europejski. Muszą je także ostatecznie zaakceptować kraje członkowskie w ramach Rady UE.

ENISA ostatnio przygotowała raport we współpracy z niezależnymi firmami dotyczący dobrych praktyk, sugestii mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Internetu Rzeczy w kontekście Przemysłu 4.0 oraz Smart Manufacturingu.

AUTOR:

Adrian Ścibor

Podziel się

Dodaj komentarz