Pod koniec 2015 roku, wyłączny dystrybutor firmy TitanHQ w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej firma Bakotech, zapowiedziała na pierwszy kwartał 2016 roku poszerzenie swojego portfolio o produkt do web filteringu WebTitan. Rozwiązanie to udostępniane jako obraz ISO, VM oraz jako aplikacja w chmurze, pozwala na zapobieganie zagrożeniom generowanym przez phishing, malware, czy też strony z niebezpieczną zawartością i/lub niepożądaną treścią. Umożliwia jednocześnie bardziej efektywne wykorzystanie zasobów czasowych pracowników/użytkowników, zezwalając lub nie na dostęp do określonych stron lub treści zgodnie z polityką danej organizacji.

W dniu dzisiejszym firma Bakotech dzieli się bardzo dobrą wiadomością w kontekście ochrony danych, ich gromadzenia i przetwarzania. Aspekty te z punktu widzenia wielu organizacji, publicznych instytucji i firm prywatnych są nierozłącznym elementem dokumentu SIWZ podczas zamówień publicznych. WebTitan Polish Cloud dostępny jest w postaci usługi w chmurze bazującej na serwerach zlokalizowanych wyłącznie w Polsce, z miesięczną opłatą subskrypcyjną i niemal natychmiastową dostępnością, bez straty czasu i nakładów na wdrożenie. Usługa oparta jest o najnowszą wersję WebTitan, która wprowadza szereg usprawnień w zakresie filtracji, począwszy od rozszerzonej kategoryzacji, aż po aktualizację bibliotek dotyczących polityk i zaktualizowanego polskojęzycznego interfejsu.

Ceny SRP usługi zaczynają się od 59 zł netto/miesiąc dla filtracji 10 użytkowników.

AUTOR:

Adrian Ścibor

Podziel się