Webroot, stale rozwijająca się amerykańska firma, która dostarcza rozwiązania zabezpieczające SaaS dla użytkowników biznesowych i domowych, wystosował krótką notkę dla administratorów, którzy mogą od dzisiaj zapoznać się z jej treścią. Logując się do web konsoli nie da się nie zauważyć informacji "Upgrading to Windows 10?", z której możemy dowiedzieć się kilku ciekawych informacji. 

Otóż, problem dotyczy aktualizacji systemów do Windows 10. Po wykonaniu takiej operacji urządzenia już "podpięte" do konsoli zdublują się, wprowadzając lekkie zamieszanie. Ale jest na to sposób.

Według producenta, przed przystąpieniem do procesu aktualizacji systemów należy wykonać kilka kroków:

1. Zalogować się do konsoli. Zaznaczyć wszystkie obecne urządzenia w zakładce Group Management oraz je zdezaktywować (nie usuwać).
2. Poczekać na zmiany, aż agenty antywirusowe zostaną zdezaktywowane na urządzeniach końcowych.
3. Przystąpić do aktualizacji systemów.
4. Ponownie zainstalować agenty, ale bez aktywowania tych już zdezaktywowanych, gdyż operacja taka może przekroczyć ilość instalacji agentów Webroot SA Endpoint Protection w ramach jednego klucza licencyjnego.
5. Cieszyć się podpiętymi urządzeniami do konsoli, które powinny być prawidłowo rozpoznane.

Natomiast, jeżeli aktualizacja do Windows 10 przebiegła bez wykonania powyższych kroków, należy:

1. Zalogować się do konsoli, przejść do zakładki Group Management, zlokalizować zdublowane punkty końcowe. 
2. Zdezaktywować zdublowane urządzenia.

Oraz opcja najbezpieczniejsza i według nas najpewniejsza - przed aktualizacją systemów całkowicie odinstalować agenty, po czym zainstalować je ponownie.

Tak czy owak, niezależnie od wybranej drogi aktualizacji, nowe urządzenia, które pojawią się w konsoli należy "podciągnąć" dla wybranej grupy urządzeń i stworzonych polityk.

AUTOR:

Adrian Ścibor

Podziel się