Zakład Ubezpieczeń Społecznych wystosował komunikat prasowy i ostrzega swoich klientów przed potencjalnymi próbami oszustw, w których przestępcy podszywający się pod pracowników ZUS-u wyłudzają zaległe należności składkowe i konieczność natychmiastowej zapłaty.

Jak czytamy w komunikacie:

W ostatnich dniach szereg przedsiębiorców zgłosiło do ZUS informację o dziwnych e-mailach, które zawierały sugestię błędnych rozliczeń z tytułu należności składkowych i konieczność ich natychmiastowego sprostowania. E-maile były rzekomo podpisane przez jednego z dyrektorów ZUS. Tymczasem e-maile z ZUS trafiają jedynie do tych przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na taki kontakt ze swoim indywidualnym opiekunem z Zakładu i zawsze widnieje w nich podpis tegoż opiekuna.

W przypadku otrzymania fałszywej wiadomości należy sprawdzić jej wiarygodność lub skontaktować się z podległym oddziałem ZUS. Ponadto ZUS informuje, że nigdy nie kontaktuje się drogą elektroniczną z klientem w sprawach indywidualnych.

W związku z tym ZUS ponownie przypomina, że pracownicy Zakładu nie kontaktują się z klientami w ich indywidualnych sprawach za pośrednictwem e-maili. Tym bardziej nie przekazują tą drogą informacji o możliwych błędach w rozliczeniach. Prosimy więc o szczególną ostrożność w przypadku otrzymania tego typu korespondencji. W celu uniknięcia problemów na pewno nie należy na taką korespondencję odpowiadać. Jednocześnie, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16 00.

AUTOR:

Adrian Ścibor

Podziel się