3 największe wyzywania polskich firm związane z cyfrową ochroną według Sophos

9 stycznia, 2023

Wysokie koszty rozwiązań ochronnych, niska świadomość zagrożeń wśród pracowników oraz brak zainteresowania kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa – to trzy największe wyzwania związane z zapewnianiem cyfrowej ochrony w polskich firmach. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Sophos wynika także, że rodzime przedsiębiorstwa najbardziej obawiają się problemów z płynnością finansową, które mógłby spowodować cyberatak.

35% osób na stanowiskach kierowniczych za największą przeszkodę w zapewnianiu firmie cyberbezpieczeństwa uważa ceny rozwiązań i usług ochronnych – na tę kwestię w równym stopniu wskazują zarówno mali, jak i duzi przedsiębiorcy. Co ciekawe, w przypadku kosztów większego znaczenia nie ma ani wysokość rocznych obrotów przebadanych podmiotów, ani liczba pracowników. Jeszcze częściej niż Polacy na ten problem zwracają uwagę Czesi i Węgrzy. Odpowiednio 53% i 45% ankietowanych wymieniło ceny rozwiązań ochronnych jako najważniejsze wyzwanie związane z cyberbezpieczeństwem.

Z badania wynika także, że średnio co czwarta polska firma nie ma budżetu na ochronę przed cyberzagrożeniami. Im niższe obroty, tym trudniej jest wygospodarować na to odpowiednie środki.

pracownik it
  1. Na przeszkodzie cyberbezpieczeństwu stoją nie tylko pieniądze

Prawie jeden na trzech menedżerów (32%) przyznaje, że dużym problemem jest także brak zainteresowania kwestią ochrony danych i systemów. Warto zaznaczyć, że na tę trudność zwracało uwagę aż 41% osób w przedsiębiorstwach średniej wielkości, zarówno pod względem liczby zatrudnionych (od 50 do 249 pracowników) jak i wysokości obrotów (od 5 do 15 mln złotych rocznie). Co ciekawe, zarówno w mniejszych, jak i większych firmach, zagadnienie to podnosił zauważalne mniejszy odsetek ankietowanych – odpowiednio 24% i 27%.

 

  1. Pracownicy przeszkodą w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa?

Blisko 30% ankietowanych zwróciło również uwagę na nieświadomych cyberzagrożeń pracowników. Kwestia ta była wskazywana częściej niż problemy związane z czasem potrzebnym na wdrożenie odpowiednich rozwiązań (28%), niską dostępnością wykwalifikowanych specjalistów (27%) czy przestarzałą infrastrukturą IT w przedsiębiorstwach (26%). W co piątej polskiej firmie barierą w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa jest niechęć zatrudnionych do wdrażania rozwiązań ochronnych, zwłaszcza w podmiotach zatrudniających powyżej 250 pracowników.

Czesi i Węgrzy częściej niż Polacy wskazują na problemy z zatrudnianiem specjalistów ds. bezpieczeństwa. Ankietowani ze wszystkich trzech krajów zgodnie przyznają, że najmniejszym ze zmartwień jest dostępność zewnętrznych dostawców usług cyberochronnych.

 

  1. Firmy najbardziej boją się strat finansowych i wizerunkowych

Według 40% polskich menedżerów szczególnie dotkliwym skutkiem cyberataku mogą być problemy z płynnością finansową firmy (na Węgrzech i w Czechach jest to zaledwie 10% i 12% respondentów). Konsekwencji finansowych najbardziej obawiają się osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach o obrotach do miliona złotych (aż 55%). Wśród pracujących w podmiotach o obrotach powyżej 15 milionów złotych rocznie odsetek ten wyniósł 41%.

Południowi sąsiedzi Polski w przypadku cyberataku najbardziej obawiają się przerw w realizowaniu zamówień lub usług – tę trudność zasygnalizował aż co drugi Czech. To także najczęstsza (26%) odpowiedź udzielana przez ankietowanych z Węgier. W Polsce na utrudnienia w świadczeniu usług wskazało 37% menedżerów, głównie z firm o najniższych obrotach (52%). W tej grupie blisko połowa obawia się także potencjalnych kar finansowych oraz skutków prawnych spowodowanych cyberatakiem. Dla porównania niepokój związany z tą kwestią podziela zaledwie jeden na pięciu respondentów z podmiotów o rocznych obrotach powyżej 15 milionów złotych.

Badani, zarówno z małych, jak i dużych przedsiębiorstw, uważają również, że cyberatak może mieć negatywny wpływ na wizerunek firmy. Twierdzi tak co trzeci ankietowany z Polski (36%) oraz co piąty z Czech (22%) i Węgier (23%).

 

O badaniu

Badanie „Sposób postrzegania cyberbezpieczeństwa wśród menedżerów polskich firm” zostało przeprowadzone przez niezależną agencję badawczą SW Research w lipcu i sierpniu 2022 r. W ramach badania przeprowadzono wywiady z 310 menedżerami wyższego szczebla pracującymi w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. Identyczne badanie zrealizowano na terenie Czech i Węgier.

Picture of Adrian Ścibor

Adrian Ścibor

W ramach działań związanych z cyberbezpieczeństwem odpowiada w AVLab za przeprowadzanie testów rozwiązań ochronnych przed zagrożeniami. Opracowuje strategie oraz narzędzia, które pomagają w ochronie danych i systemów przed cyberatakami. Współuczestnik międzynarodowej grupy non-profit AMTSO, która zrzesza ekspertów IT.
Picture of Adrian Ścibor

Adrian Ścibor

W ramach działań związanych z cyberbezpieczeństwem odpowiada w AVLab za przeprowadzanie testów rozwiązań ochronnych przed zagrożeniami. Opracowuje strategie oraz narzędzia, które pomagają w ochronie danych i systemów przed cyberatakami. Współuczestnik międzynarodowej grupy non-profit AMTSO, która zrzesza ekspertów IT.

PODZIEL SIĘ:

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty drogą telefoniczną przez IT Partners security sp. z o.o. z siedzibą Katowicach ul.Padereskiego 35 na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty drogą mailową przez IT Partners security sp. z o.o. z siedzibą Katowicach ul.Padereskiego 35 na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

[ninja_tables id=”27481″]