Ministerstwo Cyfryzacji zgłosiło projekt uchwały w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2016-2020

3 października, 2016

Poszanowanie praw i wolności w cyberprzestrzeni, kompleksowe podejście do bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwo istotnym elementem polityki państwa — takim celom przyświeca nowy projekt zgłoszony do Rady Ministrów ws. Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2016-2020 przez Ministerstwo Cyfryzacji. 

Ówczesny Minister Cyfryzacji, Anna Streżyńska, jest osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu, któremu będzie przyświecać strategia m.in.:

  • zorganizowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, z uwzględnieniem roli podmiotów publicznych i prywatnych oraz obywateli,
  • koordynacji krajowych działań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa z działaniami na arenie międzynarodowej,
  • współpracy z ośrodkami akademickimi, sektorem prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi w celu zarządzania wiedzą i stymulowania innowacji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w Polsce.

Projekt na lata 2016-2020 ma poruszać istotne problemy ochrony w cyberprzestrzeni najważniejszych funkcji państwa polskiego (np. zapewnienia dostaw energii, usług bankowych, transportu, ochrony zdrowia itd.) oraz całodobowy nadzór nad bezpieczeństwem ważnych danych, usług, serwisów i użytkowników.

Projektowi ma przyświecać trój-poziomowy system ochrony cyberprzestrzeni:

  1. Zapewnienie skoordynowanej ochrony cyberprzestrzeni RP już na transgranicznych punktach wymiany Internetu (IXP),
  2. Dostosowanie architektury sieci do potrzeb bezpieczeństwa na poziomie branżowym, terytorialnym lub funkcjonalnym (klastry bezpieczeństwa),
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa danych na poziomie architektury poszczególnych systemów (archiwizacja danych, kopie zapasowe).

Strategia Cyberbezpieczeństwa RP zawierać będzie nie tylko wytyczne dla poszczególnych podmiotów państwowych, ale także będzie skupiać się na ochronie samych obywateli w cyberprzestrzeni uwzględniając takie założenia jak: wprowadzenie procesu edukacji i szkoleń dla specjalistów odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo teleinformatyczne; projektowanie, eksploatację i użytkownie systemów teleinformatycznych, a także wprowadzenie standardów dotyczących technologii w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Misją Ministerstwa Cyfryzacji jest, by za cztery lata istniał w Polsce sprawnie funkcjonujący system cyberbezpieczeństwa, który zapewni jak najlepsze warunki do rozwoju rynku cyfrowego. Wszyscy obywatele powinni móc bez obawy korzystać z Internetu, w pełni wykorzystując szanse, jakie stwarza ta technologia. Oznacza to także bezpieczną e-administrację, realizującą założenia państwa usługowego.

Strategia, którą przedstawiło Ministerstwo Cyfryzacji będzie poddana konsultacjom opinii publicznej. Przygotowywane są już odpowiednie regulacje prawne i szacowany budżet niezbędny do wykonania wszystkich zadań.

Picture of Adrian Ścibor

Adrian Ścibor

W ramach działań związanych z cyberbezpieczeństwem odpowiada w AVLab za przeprowadzanie testów rozwiązań ochronnych przed zagrożeniami. Opracowuje strategie oraz narzędzia, które pomagają w ochronie danych i systemów przed cyberatakami. Współuczestnik międzynarodowej grupy non-profit AMTSO, która zrzesza ekspertów IT.
Picture of Adrian Ścibor

Adrian Ścibor

W ramach działań związanych z cyberbezpieczeństwem odpowiada w AVLab za przeprowadzanie testów rozwiązań ochronnych przed zagrożeniami. Opracowuje strategie oraz narzędzia, które pomagają w ochronie danych i systemów przed cyberatakami. Współuczestnik międzynarodowej grupy non-profit AMTSO, która zrzesza ekspertów IT.

PODZIEL SIĘ:

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty drogą telefoniczną przez IT Partners security sp. z o.o. z siedzibą Katowicach ul.Padereskiego 35 na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty drogą mailową przez IT Partners security sp. z o.o. z siedzibą Katowicach ul.Padereskiego 35 na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

[ninja_tables id=”27481″]