Stoimy w obliczu cyberzagrożeń: Silne i słabe strony polskiego ekosystemu cyberbezpieczeństwa (raport)

14 listopada, 2023

Zdaniem ekspertów, prezesów i założycieli firm cyberbezpieczeństwa, nasz polski rynek cyberbezpieczeństwa, rozumiany jako zbiór organizacji publicznych i prywatnych, to obszar o corocznej rosnącej dynamice w kontekście coraz bardziej złożonych zagrożeń, regulacji prawnych, które muszą spełniać firmy w sektorze publicznym i prywatnym, oraz popytu na usługi cyberbezpieczeństwa. Tym zjawiskom przyjrzeli się eksperci z wielu polskich firm, których wspólna praca zaowocowała powstaniem analizy polskiego rynku cyberbezpieczeństwa w 150-stronnicowym raporcie PDF.

Łukasz Gawron, prezes klastra #CyberMadeInPoland, podkreśla, że polski rynek rozwija się dynamicznie, a perspektywy wzrostu są obiecujące. Jednocześnie pojawia się pytanie, czy my jako kraj, podejmujemy wystarczające działania na rzecz wspierania innowacyjności i konkurencyjności?

 

Polski rynek cyberbezpieczeństwa w latach 2023-2028

Raport jest podzielony na cztery części

1. W części pierwszej zidentyfikowano i opisano 18 segmentów rynku cyberbezpieczeństwa, które stanowią istotną część całości rynku i które wykazują duże trendy rozwojowe. Każdy segment został opisany przez ekspertów działających na co dzień w danej tematyce, wywodzących się z firm będących partnerami merytorycznymi raportu. Każdy segment został przeanalizowany pod kątem trendów rozwojowych, zachowań konsumentów oraz rozwiązań dostępnych w danej kategorii.

2. W drugiej części analizie został poddany polski ekosystem cyberbezpieczeństwa. Opisany został sektor publiczny, militarny, naukowo-badawczy oraz otoczenie biznesu pod kątem aktywności na rynku cyberbezpieczeństwa. Pod uwagę wzięto instytucje wymienione w Ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz innych aktach prawnych, a także organizacje aktywnie działające na rynku, zidentyfikowane przez autorów rozdziału. Ponadto w tej części została scharakteryzowana generalna aktywność inwestorów oraz innowacyjność polskich firm cyberbezpieczeństwa.

3. W trzeciej części dokonano analizy typu SWOT polskiego rynku cyberbezpieczeństwa. W analizie wzięto pod uwagę zarówno wiedzę i doświadczenie autorów rozdziału, jak i wyniki ankiety prowadzonej przez klaster #CyberMadeInPoland. Zostały zidentyfikowane i przeanalizowane zarówno silne, jak i słabe strony, a także szanse i zagrożenia rozwoju polskiego rynku cyberbezpieczeństwa.

3. W czwartej, ostatniej części skupiono się na identyfikacji wyzwań rynku w przeciągu najbliższych pięciu lat oraz przedstawiono rekomendacje rozwoju rynku przygotowane przez autorów raportu.

Raport został wzbogacony o komentarze eksperckie, a także naszą ekspertyzę (Fundacji AVLab dla Cyberbezpieczeństwa) w kontekście działalności przeprowadzanych testów rozwiązań do zabezpieczania sieci, stacji roboczych i użytkowników.

POLSKI RYNEK CYBERBEZPIECZEŃSTWA
2023-2028

raport

Czy ten artykuł był pomocny?

Oceniono: 1 razy

Picture of Adrian Ścibor

Adrian Ścibor

W ramach działań związanych z cyberbezpieczeństwem odpowiada w AVLab za przeprowadzanie testów rozwiązań ochronnych przed zagrożeniami. Opracowuje strategie oraz narzędzia, które pomagają w ochronie danych i systemów przed cyberatakami. Współuczestnik międzynarodowej grupy non-profit AMTSO, która zrzesza ekspertów IT.
Picture of Adrian Ścibor

Adrian Ścibor

W ramach działań związanych z cyberbezpieczeństwem odpowiada w AVLab za przeprowadzanie testów rozwiązań ochronnych przed zagrożeniami. Opracowuje strategie oraz narzędzia, które pomagają w ochronie danych i systemów przed cyberatakami. Współuczestnik międzynarodowej grupy non-profit AMTSO, która zrzesza ekspertów IT.

PODZIEL SIĘ:

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty drogą telefoniczną przez IT Partners security sp. z o.o. z siedzibą Katowicach ul.Padereskiego 35 na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty drogą mailową przez IT Partners security sp. z o.o. z siedzibą Katowicach ul.Padereskiego 35 na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

[ninja_tables id=”27481″]