W XXI wieku walutą nie jest już tradycyjny pieniądz. Prawdziwy bój toczy się o informację. Cyfrowe bity, które zawierają poufne dane, są możliwe do oczytania przez człowieka i sprawiają, że konkurent może zyskać przewagę technologiczną. Informacja ma bezpośredni wpływ na życie w prawdziwym świecie. Jeśliby zapytać przypadkowych przechodniów, czy oddaliby hasło do swojej skrzynki pocztowej, prawdopodobnie grzecznie by odmówili. Ale jeśli tych samych ankietowanych zapytać, czy mają coś od ukrycia, to 99% z nich odpowie, że nie.

Informacja to pewnego rodzaju wymiana barterowa za korzystanie z oprogramowania bez płacenia pieniądzem znanym z gospodarki opartej na zasobach. Paradoksalnie nawet najmłodsze pokolenie, które nie zna świata bez smartfonów i tabletów, w dalszym ciągu nie jest w stanie pojąć, że informacja to jednostka monetarna, tyle że cyfrowa i rodem z XXI wieku. To po prostu nowoczesny środek płatniczy. Nie wierzycie? F-Secure przeprowadził eksperyment, w którym rodzice oddawali swoje dziecko za dostęp do Wi-Fi — za informację. Z kolei Kaspersky Lab wymyślił cyber-walutę i sprzedawał towar za zdjęcia. Czy zgodzilibyście się kupić produkt za swoje prywatne pliki?

Na przestrzeni ostatnich lat przyzwyczajono społeczeństwo, że dzięki informacji duże korporacje są w stanie profilować życie w Internecie, udostępniając za darmo swoje usługi. Na szczęście świadomych użytkowników powoli, ale systematycznie przybywa. Już nie tak chętnie, jak kiedyś oddajemy prywatne dane w obce ręce. Pomagają w tym komunikatory, przez które możemy nie tylko rozmawiać, ale i przesyłać w takiej samej zaszyfrowanej formie informacje. Jednym z takich komunikatorów jest UseCrypt Messenger. To owoc polskich inżynierów z warszawskiej firmy UseCrypt S.A.

Za przygotowanie materiału o komunikatorze UseCrypt nie wzięliśmy wynagrodzenia. Spotkanie z przedstawicielem UseCrypt zostało umówione całkowicie przypadkowo podczas wizyty w Warszawie na jednej z branżowych konferencji we wrześniu 2018 roku. Ten artykuł powstał na bazie pytań, które mieliśmy okazję zadać Jakubowi Sierakowskiemu, prezesowi UseCrypt S.A.

UseCrypt Messenger sięga do historii

Firma w swoich materiałach o komunikatorze UseCrypt Messenger nawiązuje do Enigmy, maszyny kryptograficznej używanej podczas II wojny światowej do generowania zaszyfrowanych wiadomości. Ów maszyna posiadała około 158 trylionów możliwych rozwiązań, przez co jej szyfr był uznawany za niemożliwy do złamania. I tak było do 1932 roku, kiedy trzech polskich matematyków zdołało złamać kod Enigmy przyczyniając się do szybszego zakończenia II wojny światowej.

Tablica upamiejętniająca polskich matematyków
Tablica upamiętniająca Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego za wkład w załamanie kodu Enigmy.  

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo współczesnego komunikatora UseCrypt Messenger, to producent zwraca uwagę na fakt, że na serwerze nie są przechowywane żadne dane i metadane, ani tym bardziej żadne adresy IP użytkowników. Tak naprawdę to serwery UseCrypt-u nie uczestniczą w procesie kryptograficznym. Jedynie co wymieniają to cząstkowe informacje o parametrach szyfrowania, które pochodzą z obu urządzeń lub grupy urządzeń (jeśli uczestniczymy w grupowej konwersacji). W związku z tym dostawca usługi nie jest w stanie rozszyfrować danych, jakie przepływają przez serwer.

Podczas zakładania konta, gdzie podajemy numer telefon, widzimy potencjalnych znajomych z listy kontaktów telefonu, którzy już mają zainstalowany komunikator. Te dane na urządzeniu są przechowywane otwartym tekstem, lecz podczas odpytywania serwera komunikatora, są one zamieniane do skrótu kryptograficznego i w takiej zaszyfrowanej formie są wysyłane, aby możliwe było połączenie się z drugą osobą. Tak więc w przypadku fizycznego przejęcia urządzenia, danych z komunikatora nie da się odzyskać. Ponadto ów skrót nie jest przechowywany na stałe na serwerze w przeciwieństwa np. do komunikatora Viber (który zbiera kopie numerów telefonów i kontaktów). Podobnie z WhatsApp-em, który wymienia wszystkie dane, kontakty oraz historię wiadomości z Facebookiem do celów marketingowych. Jak czytamy w zapisach licencyjnych: WhatsApp zbiera i udostępnia całą masę danych o użytkowniku i dzieli się z nimi, i to nie tylko z Facebookiem, ale także z firmami współpracującymi z Facebookiem. Tak naprawdę, jeśli prywatność jest najważniejszym aspektem komunikatora, to korzystanie z WhatsApp-a to bardzo zły pomysł. Jeśli nieposzanowanie prywatności jest dla użytkownika do zaakceptowania, to nikogo nie będziemy zniechęcać. Szyfrowanie end-to-end zastosowane w WhatsApp jest bezpieczne, natomiast to, co robi aplikacja z pozostałymi danymi, które są zapisane w telefonie, to całkiem inna historia. 

Technicznie o UseCrypt

UseCrypt Messenger szyfrowanie
Schemat nawiązywania połączenia i negocjacji kluczy dla protokołu ZRTP na dwóch różnych urządzeniach.

W komunikatorze UseCrypt Messenger zastosowano kilka rodzajów szyfrowania, które zabezpieczają wiadomości tekstowe i rozmowy głosowe. Algorytmem, który szyfruje wiadomości tekstowe jest TextSecure. Z kolei algorytm ZRTP odnosi się do całego protokołu odpowiedzialnego za realizację połączenia głosowego. W obu przypadkach protokoły te są dodatkowo wspierane przez AES-256.

Analizując powyższy schemat, to podczas nawiązywania połączenia z drugim człowiekiem, który używa UseCrypt Messenger, smartfon najpierw ustanawia zwykłe, nieszyfrowane połączenie. Następnie generuje klucz na podstawie protokołu ZRTP (Zimmermann & Real-time Transport Protocol). Po wynegocjowaniu kluczy na obu urządzeniach cała transmisja jest szyfrowana. Protokół ZRTP umożliwia wykrycie ataku MITM przez wyświetlanie krótkich haseł literowych. Rozmówcy powinni te hasła porównać ustnie — zapytać siebie nawzajem, co widzą na ekranie. Protokół ZRTP nie potrzebuje odwoływania się do żadnych serwerów, jednak komunikator z uwagi na charakter wymiany informacji pomiędzy odbiorcami, wykorzystuje serwer pośredniczący, który nie przechowuje żadnych danych. W związku z tym cała operacja jest bardzo bezpieczna dla obu stron komunikacji.

Więcej o protokole ZRTP, który bazuje na algorytmie Diffiego-Hellmana napisali w języku polskim prof. ndzw dr inż. Wojciech Nowakowski z Instytutu Maszyn Matematycznych oraz prof. ndzw dr. hab. Inż. Tomasz Adamski z Instytutu Systemów Elektronicznych, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej. Lektura zawiera także ciekawe informacje o (nie)bezpieczeństwie korzystania ze Skype i innych komunikatorów.

Negocjowanie wymiany kluczy opisali w bardzo zrozumiały sposób polscy naukowcy, więc ich zacytujemy:

Połączenie ZRTP składa się z trzech faz:

W fazie pierwszej, zostaje zestawione nieszyfrowane połączenie pomiędzy rozmówcami i programy używane do rozmowy sprawdzają, czy druga strona obsługuje szyfrowanie połączeń.

Jeśli tak (to w fazie drugiej) rozpoczynane jest szyfrowane połączenie – po zakończeniu fazy drugiej, obaj rozmówcy słyszą się nawzajem, są w połączeniu szyfrowanym, ale nie mogą być pewni, czy nie są ofiarami ataku MITM.

W fazie trzeciej, na ekranach obu z nich pojawia się ten sam czteroznakowy kod. Jeśli rozmawiając potwierdzą, że obaj widzą ten sam kod – mogą być pewni, że nikt ich nie podsłuchuje.

Jak już wspomniano, na potrzeby każdej rozmowy generowany jest inny, losowy klucz. Zaraz po zakończeniu rozmowy jest kasowany z pamięci. Zauważmy więc, że jeśli nawet ktoś nagra całą rozmowę w postaci zaszyfrowanej i np. ukradnie laptopa z którego ta rozmowa była przeprowadzona, nadal nie będzie w stanie jej odzyskać.

Protokół ZRTP jest otwarty i zaraz po jego publikacji pojawiło się kilka programów, które go wykorzystują. Obecnie obsługiwany jest na każdej liczącej się platformie, zarówno komórkowej, jak i desktopowej. Protokół ZRTP definiuje wyłącznie sposób szyfrowania i z tego powodu może być stosowany razem z praktycznie każdym istniejącym protokołem komunikacji.

A więc rozmawiając z drugą osobą, po 60 minutach zostaniemy automatycznie rozłączeni. To nie jest wada techniczna, a zaprogramowana architektura bezpieczeństwa. Generowany za każdym razem nowy klucz powstaje z wykorzystaniem protokołu ZRTP, a jego autorem jest ten sam człowiek, który stoi za protokołem PGP, do dzisiaj powszechnie stosowanym na całym świecie. To znacząco minimalizuje ryzyko złamania klucza i podsłuchania rozmówców. W rzeczywistości przejęcie takiego klucza i jego obliczenie zajęłoby miliony lat. Przełamanie zabezpieczeń w ciągu jednej godziny jest właściwie niemożliwe, a nawet gdyby się to udało, to po godzinie taki klucz będzie już bezużyteczny.

UseCrypt Messenger nawiązywanie połączenia
Obie strony komunikacji podczas połączenia głosowego powinny widzieć dwa takie same wyrazy. Wyrazy te za każdym razem są inne.

Wykorzystany protokół ZRTP (Zimmermann Real-Time Protocol) pozwala na negocjację klucza kryptograficznego dopiero w momencie zestawienia połączenia pomiędzy klientami usługi. Rozwiązania konkurencyjne korzystają z klucza ustalonego przed wykonaniem połączenia, co pozwala na wprowadzenie tylnych furtek do oprogramowania, umożliwiających odtworzenie prowadzonej komunikacji. W UseCrypt Messenger dla uzyskania pewności rozmówcy po nawiązaniu połączenia mogą zapytać się nawzajem o widoczne na telefonie wyrazy i mieć pewność, że uczestniczą w ramach tej samej rozmowy (i że nie są podsłuchiwani w ramach ataku MITM). Dla pełnego bezpieczeństwa należałoby rozpocząć rozmowę od porównania tych znaków. Jeżeli są takie same, to połączenie jest bezpieczne — nikt nie przechwytuje komunikacji pomiędzy punktami.

Do szyfrowania komunikacji dodatkowo jest wykorzystywany algorytm szyfrujący AES, dla którego w odróżnieniu od stosowanych w standardowej komunikacji telefonicznej szyfrów A5/2 i A5/3, nie zostały wykazane praktyczne ataki. Można to porównać na przykładzie bezpieczeństwa polskich sieci GSM. Operatorzy Play, T-Mobile, Orange, Plus:

Bezpieczeństwo sieci GSM w Polsce
Raport powstał w oparciu o dane przesyłane w okresie grudzień 2011 — sierpień 2016 przez użytkowników do serwisu gsmmap.org. Autorzy badania zaznaczają, że zawarte w dokumencie informacje niekoniecznie muszą być nad wyraz dokładne.

Raport wskazuje na słabość algorytmów A5/0, A5/1 i A5/3. Prawie we wszystkich rozpatrywanych przypadkach można rozszyfrować komunikację i podsłuchać rozmówców. UseCrypt stosuje dodatkowe zabezpieczenie w postaci własnego szyfrowanego kanału algorytmem AES o długości klucza 256 bitów.

A co z jakością połączeń? Czy kompresja danych i ich szyfrowanie wpływa na pogorszenie głosu słyszanego w telefonie?

CBR powoduje, że każda sekunda rozmowy jest kodowana na stałą ilość danych. W VBR ilość danych jest różna w zależności od treści rozmowy (chwile ciszy, zmiany tonacji, itp.).

Plusy to mniejsza ilość danych i lepsza jakość. Minusy — można zbudować słownik najpopularniejszych słów i ich odpowiedników w postaci ilości danych na słowo. Stąd można deszyfrować większość komunikacji nie posiadając klucza. W UseCrypt atak ten nie ma miejsca, gdyż każdy dźwięk jest kodowany stałą ilością danych.

– wyjaśnia Kamil Kaczyński, specjalista kryptolog.

Na potrzeby realizacji połączenia głosowego wykonywane jest kodowanie dźwięku z wykorzystaniem programowego Vocoder-a. Dane są poddawane procesowi szyfrowania i po stronie odbiorcy odtwarzane 1:1. Nie ma zatem mowy o przekłamaniu choćby pojedynczego dźwięku. Sam algorytm kompresji zapewnia dźwięk o jakości HD-Voice z częstotliwością próbkowania 16 kHz. Komunikacja głosowa wymaga od użytkownika posiadania łącza internetowego o prędkości minimum 28,8 Kb/s (wysyłanie i pobieranie). Oznacza to, iż połączenie może być w takiej samej jakości realizowane zarówno w sieci 3G, 4G, jak i 2G z wykorzystaniem transmisji EDGE. Transmisja GPRS może skutkować utratą części pakietów i nie jest zalecana dla połączeń głosowych.

W odróżnieniu od rozwiązań konkurencyjnych wykorzystujących kodeki o zmiennej przepływności (VBR) w UseCrypt Messenger wykorzystano kodek o stałej przepływności (CBR). Podyktowane jest to zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa całej usługi. Kodeki o zmiennej przepływności są podatne na ataki typu side-channel. Umożliwiają one odzyskanie większości komunikacji bez potrzeby dokonywania odszyfrowania. Kodek CBR jest całkowicie odporny na ten rodzaj ataków.

CBR w przeciwieństwie do VBR w np. w Telegram, nie pozwala na „odtworzenie zawartości rozmowy z 50-90% dokładnością w kilkunastu językach”. Tak twierdzi pięciu naukowców z Uniwersytetu Johna Hopkinsa z Katedry Nauk Komputerowych w Baltimore (USA). W swojej pracy naukowej tłumaczą, że:

Our results show that an eavesdropper who has access to neither recordings of the speaker’s voice nor even a single utterance of the target phrase, can identify instances of the phrase with average accuracy of 50%. In some cases, accuracy can exceed 90%.

UseCrypt Messenger projektowany z myślą o najwyższym bezpieczeństwie nie idzie na kompromisy. Celowo wykorzystany algorytm CBR daje odporność na ataki side-channel.

Anonimowość rozmówców

Komunikator może być zarejestrowany na dowolny numer telefonu, także numer wirtualnego operatora. Nie jest wymagane, by na stałe łączyć komunikator z kartą SIM, ale początkowa instalacja aplikacji musi odbyć się poprzez przesłanie kodu SMS lub kodu z weryfikacji głosowej. Konieczność ponownej rejestracji występuje tylko po zmianie urządzenia lub przeinstalowaniu aplikacji. Komunikator może być wykorzystywany bez aktywnej karty SIM (wymagane jest wtedy połączenie z Internetem).

Produkt firmy Usecrypt S.A. pozwala na animizację adresu sieciowego użytkowników usługi. Aplikacja wykorzystuje węzły pośredniczące, które rozdzielają ruch pomiędzy użytkownikami końcowymi. Ukrywany jest adres IP — każda ze stron komunikacji posiada jedynie adres IP serwera pośredniczącego. To bardzo ważne w kontekście komunikatorów, które mogą łączyć się z serwerami na terytorium Stanów Zjednoczonych. Stwarza to szereg zagrożeń dla przetwarzanych metadanych połączeń, które mogą zostać ujawnione. UseCrypt Messenger posiada bazę serwerową zlokalizowaną w Europie, która nie podlega jurysdykcji USA. Dodatkowo na żądanie klienta dla największych instytucji możliwe jest wdrożenie serwera w infrastrukturze klienta. Pozwoli to osiągnąć pełną kontrolę nad przepływanymi informacji. Ani jeden bit danych nie będzie wysyłany poza serwery komunikatora wdrożonego w firmie.

UseCrypt Messenger komunikator ustawienia
Kilka zrzutów ekranu z aplikacji. Komunikator domyślnie blokuje wykonywanie zrzutów ekranu, co zabezpiecza przed szkodliwym oprogramowaniem. Funkcję tę można wyłączyć.

A co z fizyczną utratą urządzenia? W momencie zdalnego usunięcia komunikatora z urządzenia, np. z Google Play, klucz szyfrujący jest niszczony, aby nie dało się odszyfrować lokalnej kopii bazy danych wiadomości. Dodatkowo komunikator dysponuje funkcją „Panic-Code”, dzięki której można wymusić natychmiastowe usuwanie historii wiadomości i wyrejestrowanie numeru z usługi. Każdorazowy dostęp do aplikacji można zabezpieczyć kodem lub ustawić, by co 5 sekund każda wiadomość z czatu była automatycznie kasowana. Niemniej wiadomości przesłane przez komunikator są tak dobrze zabezpieczone jak telefon. Oznacza to, że zarówno telefon, jak i komunikator powinny być chronione hasłem dostępu (lub wzorem blokującym). W przeciwnym wypadku każda osoba postronna będzie miała dostęp do historii rozmów i wszystkich danych zapisanych w telefonie. Jednakże w przypadku komunikatora UseCrypt Messenger używany jest drugi niezależny mechanizm, który sprawia, że trzeba przełamać zabezpieczenia zarówno telefonu, jak i aplikacji. Zastosowanie tych zabezpieczeń powoduje, że po przejęciu telefonu nie będzie możliwe dostanie się do historii rozmów. To bardzo ważne, ponieważ właśnie w taki sposób wpadł współpracownik Donalda Trumpa, który korzystał z komunikatorów WhatsApp i Signal na BlackBerry.

Warto jeszcze wspomnieć o funkcji sprawdzania telefon, czy ten jest podatny na ataki. Przede wszystkim komunikator domyślnie nie pozwala robić szkodliwemu oprogramowaniu zrzutu ekranu, sprawdza, czy dostępne są jailbreak dla iOS oraz root dla Androida. UseCrypt dzięki domyślnym zabezpieczeniom systemów mobilnych (w tym kontekście mowa o piaskownicy) nie zezwala na dostęp do mikrofonu, kamery i głośnika innym aplikacjom podczas korzystania z komunikatora.

Pytania do producenta UseCrypt

Artykuł o aplikacji UseCrypt Messenger nie miał zachęcić do kupienia subskrypcji, ani też wskazania tego jedynego, słusznego komunikatora. Sednem tego materiału było opisanie rozwiązania polskiej firmy w sposób zrozumiały i wyczerpujący. Jako że mogliśmy zadać dodatkowe pytania Jakubowi Sierakowskiemu, prezesowi UseCrypt S.A., grzechem byłoby zachować te informacje tylko dla siebie.

1. Z jakiego powodu komunikator nie został poddany audytowi bezpieczeństwa, który byłby udostępniony publicznie? Czy nie uważacie, że taka inicjatywa zostałaby odebrana bardzo przychylnie przez sceptyków?

Jesteśmy w trakcie audytu dokonywanego z jednej strony przez czołową firme konsultingową, a z drugiej przez najbardziej elitarną cyber-agencję izraelską. Będziemy pracować nad upublicznieniem raportu w takim zakresie w jakim pozwolą nam na to ograniczenia po stronie autorów.

2. Dlaczego kod programu jest zamknięty? Jak bez dostępu do kodu udowodnić, że aplikacja nie jest wykorzystywana jako backdoor?

Jako jedyni umożliwiamy wdrożenie on-premise, przekazując instytucjom licencję na naszą aplikację serwerową, instalowaną na ich infrastrukturze. Jesteśmy również w procesie patentowym. Istnieje ryzyko, iż szeroka publikacja opisu części rozwiązań, na tym etapie mogłaby osłabić aspekt wynalazczości.

3. Niektórzy zarzucają wam, że zbudowaliście komunikator oparty o Signal 3.30.4 dla Androida oraz o Signal 2.7.1 dla iOS. W związku z tym oprogramowanie UseCrypt Messenger może zawierać luki. Czy możecie to skomentować?

Usecrypt Messenger posiada własny serwer obsługujący komunikację głosową, zaimplementowany od podstaw. W przypadku aplikacji klienckich zmianom w stosunku do wersji bazowej uległy parametry kryptograficzne oraz obsługa HD Voice. Usecrypt Messenger nie korzysta z parametrów kryptograficznych stosowanych przez Signal. W procesie negocjacji klucza wykorzystywany jest protokół Diffie-Hellman ze zmienionym generatorem. Taki nieprawidłowy dobór parametrów w Signalu powodował możliwość szybszego określenia klucza sesji wykorzystywanego do ochrony rozmowy. Wprowadzenie kodeka HD Voice spowodowało konieczność dodania do kodu aplikacji zmian pozwalających na obsługę wyższej przepływności i jakości rozmów. Usunięto wszelkie mechanizmy bibliotek zewnętrznych mające na celu korekcję uzyskiwanego dźwięku. Usecrypt Messenger jako jedyny komunikator na rynku nie pozwoli na nawiązanie połączenia głosowego, w przypadku gdy inna aplikacja wykorzystuje mikrofon urządzenia. Ma to na celu chronić przed podsłuchem użytkownika z wykorzystaniem aplikacji przechwytujących dźwięk. Poza powyższymi, w aplikacji dokonano poprawy bardzo dużej ilości błędów, skutkujących np. wyciekami pamięci, niestabilnością działania, niską jakością dźwięku połączenia, itp.

Dodatkowo dla komunikacji tekstowej zmianie uległy wykorzystywane generatory pseudolosowe, co pozwala na wykluczenie ataków wykorzystujących słabości w generowanych liczbach losowych. W stosunku do rozwiązania bazowego zostały zmienione mechanizmy ochrony danych przechowywanych na urządzeniu. Należą do nich między innymi: naprawa błędów uniemożliwiających samoczynne niszczenie wiadomości, oddanie mechanizmów niezależnych od systemu operacyjnego ochrony baz danych, dodanie obsługi panic code czy dodanie funkcjonalności powiadamiania o dołączeniu. Dodatkowo Usecrypt Messenger posiada niezależne od systemu operacyjnego mechanizmy ochrony danych przechowywanych na urządzeniu. Oznacza to, że kompromitacja systemu (np. root, jailbreak) nie pozwala na odszyfrowanie przechowywanych komunikatów. Poza wymienionymi, w stosunku do bazy, została wykonana poprawa kodu mająca na celu wyeliminowanie wycieków pamięci, niestabilności aplikacji, usunięcia nadmiarowych uprawnień itp.

4. Czy komunikator UseCrypt Messenger umożliwia dostęp do historii rozmów na różnych urządzeniach (synchronizacja wiadomości)?

Nie. W przypadku wymiany aparatu na nowy lub odinstalowania aplikacji, dane tracone są bezpowrotnie. Inaczej niż np. w przypadku WhatsApp, nie dajemy możliwości backupu historii konwersacji. Zawsze na pierwszym miejscu stawiamy na bezpieczeństwo, niekiedy kosztem dodatkowych funkcjonalności.

5. Jakim bardziej znanym firmom w Polsce i na świecie dostarczacie swoją technologię? Prosimy o ujawnienie kilku podmiotów (jeżeli to możliwe), od których otrzymaliście rekomendacje.   

Z naszego Messengera korzysta m.in. część zespołu EY Polska, dokładnie zespół wpierający firmy technologiczne – EYnovation. Nie jest tajemnicą, że w ten sam sposób porozumiewa się najbardziej elitarna polska jednostka wojskowa. W tej chwili jesteśmy w trakcie zaawansowanych rozmów z kilkoma bardzo dużymi graczami.

6. Utrzymanie serwerów komunikatora Signal kosztuje. Według niektórych informacji firma Open Whisper Systems stojąca za Signalem otrzymała w ubiegłych latach około 50 milionów dolarów wsparcia finansowego od darczyńców, społeczności i innych firm. Przepływ gotówki nie jest jawny, w związku z tym nie jest możliwe sprawdzenie od kogo fundacja Signal Foundation otrzymuje wsparcie finansowe. Czy komunikator Signal oraz inne naprawdę są dostępne „za darmo”? Prosimy o komentarz.

Skandal Cambridge Analytica uświadomił bardzo dużej części użytkowników, że tego typu platformy, szczególnie podmioty notowane na giełdzie, muszą zarabiać. Jeżeli nie pobierają opłaty abonamentowej od użytkownika, to znaczy że sprzedają w mniej lub bardziej agresywny sposób, co najmniej informacje o sposobie zachowania użytkownika. W przypadku komunikatorów będą to szereg meta-danych, ale również (jak np. w przypadku WhatsApp) informacje z przeszłości.

7. W kontekście dobrze wdrożonej kryptografii nie ma to znaczenia, ponieważ nie będzie możliwe odszyfrowanie wiadomości. Niemniej w jakich krajach w tej chwili znajdują się serwery UseCrypt z wyjątkiem Polski?

Posiadamy bazę w Unii Europejskiej. Ze względów bezpieczeństwa nie podajemy dokładnie tej informacji.

8. W jaki sposób próbujecie przekonać potencjalnych klientów do swojego komunikatora? Z jakich powodów powinni wybrać UseCrypt Messenger, a nie któryś z bezpłatnych i popularnych?

W mojej ocenie UseCrypt Messenger jest pierwszą i najbezpieczniejszą aplikacją, która zwróciła uwagę na bezpieczeństwo samego urządzenia (telefonu) oraz bezpieczeństwo aplikacji jako całej, a nie tylko zastosowanych protokołów kryptograficznych. Zaszyfrowanie bazy danych niezależnie od systemy operacyjnego, sprawdzanie czy telefon nie został zhackowany, panic code oraz anonimowość IP osoby do której dzwonimy, to nasze główne różnice, a zarazem przewagi. Przewagi, które łatwo sobie wyobrazić że są bezcenne.

Dla kogo jest UseCrypt Messenger?

Przede wszystkim nie dla osób, które nie mogą zaakceptować miesięcznej opłaty w wysokości 65 złotych. Użytkownicy, którzy nie godzą się na stałą kwotę, powinni nadal korzystać z komunikatorów, które znajdują się pod jurysdykcją obcych państw lub skorzystać z komunikatora wykorzystującego sieć Tor do ukrywania i szyfrowania wiadomości. Jeżeli chodzi o UseCrypt Messenger, to zastosowane wobec użytkowników prawo obowiązuje to samo, co i w Polsce.

Poniższa tabelka w oryginalnym brzmieniu znajduje się na stronie https://www.securemessagingapps.com i wskazuje słabe oraz mocne strony każdego z popularnych komunikatorów. Zgodnie ze specyfikacją oprogramowania i za pośrednictwem producenta dodaliśmy komunikator UseCrypt Messenger do ostatniej kolumny.

Porównanie bezpieczeństwa komunikatorów
Porównanie bezpieczeństwa i prywatności komunikatorów.

Jeżeli 65 zł to dla was za dużo, prawdopodobnie nie jesteście potencjalnymi klientami firmy UseCrypt. Całkowicie to rozumiemy, dlatego, jeżeli szukacie czegoś darmowego i godzicie się na niedoskonałości rozwiązania, w tym mniejszą prywatność, wybierzcie coś z powyższej tabelki.

Jeśli nie macie nic przeciwko wykorzystywaniu swoich danych i kontaktów z książki adresowej, możecie dalej używać swojego ulubionego komunikatora. Natomiast jeżeli jesteście w strefie ryzyka i potrzebujecie dla swoich pracowników bezpiecznej platformy wdrożonej w ramach własnej  infrastruktury, to dodatkowych szczegółów na pewno udzieli producent.

Bezpieczeństwo prowadzonej komunikacji z wykorzystaniem smartfonu jest zależne od bezpieczeństwa samego urządzenia. Nawet najlepsza kryptografia nie będzie wystarczająca, jeżeli urządzenie będzie posiadało otwarte luki w zabezpieczeniach, pozwalające na ominięcie ochrony i natywnych zabezpieczeń mobilnego systemu operacyjnego. Natomiast to w jaki sposób konkretny komunikator, system operacyjny lub usługa w chmurze (nie)dba o naszą prywatność, dobrze opisuje ta strona internetowa: https://bringingprivacyback.com/pl

Oprócz komunikatora producent posiada aplikację UseCrypt Safe, która służy do bezpiecznego przechowywania plików i dokumentów (przez 30 dni można testować za darmo). Pozwala dzielić się zaszyfrowanymi plikami w ramach utworzonych grup ze współpracownikami. Oczywiście po obu stronach konieczne jest posiadanie UseCrypt Safe. Technologia wykorzystywana w UseCyrpt Safe została wdrożona na komputerach firmy Dell, które posiadają fabrycznie zainstalowaną aplikację. Dzięki temu organizacje od razu są gotowe na wypełnienie jednego z wymogów bezpiecznego przechowywania danych wynikającego z RODO. UseCrypt Safe może być wdrożony w infrastrukturze klienta i oferuje szereg możliwości, które nie powinny być marginalizowane do jednego akapitu. Jest to więc temat na osobny artykuł. Więcej informacji o UseCrypt Safe znajduje się w tej ulotce PDF.

Podsumowanie

  • Producent programu:UseCrypt S.A.
  • Nazwa:UseCrypt Messenger
  • Strona:https://usecryptmessenger.com
  • polecane

Jeżeli nie macie nic przeciwko wykorzystywaniu danych i zapisanych kontaktów z książki adresowej, możecie dalej używać swojego ulubionego komunikatora. Jeśli natomiast jesteście w strefie ryzyka i potrzebujecie dla pracowników bezpiecznej platformy wdrożonej w ramach własnej infrastruktury, to UseCrypt Messenger jest właśnie dla was.

AUTOR:

Adrian Ścibor

Podziel się

Komentarze

Patriota śr., 31-10-2018 - 09:35

UseCrypt jest świetny. Ja korzystam z niego ze znajomymi już od pół roku bo po prostu jest najbezpieczniejszy. Szczerze to trochę nie rozumiem, czemu tak mało się słyszy o tym programie? Przecież on w ogóle jest z Polski, powinien być częściej reklamowany i promowany! Jak dla kogoś jest ważne bezpieczeństwo i prywatność rozmów no to #musthave

Spedytorka czw., 16-05-2019 - 13:38

Jak ktoś ceni sobie swoją pracę, to jest to #musthave. Wyciek danych i mogę się pożegnać z pracą!

Dodane przez Patriota w odpowiedzi na

Anna Sikora śr., 31-10-2018 - 11:54

Po przeczytaniu artykułu o Usecrypt - Messenger dla mnie to ważna informacja , że korzystanie z telefonu może być tak bezpiecznie chronione . Ja niezwłocznie zainstaluje ten komunikator , bo najważniejsza jest nasza prywatność .

ŁukaszP śr., 31-10-2018 - 12:21

Wypuścili fajny produkt i tu zgadzam się, za mało reklamowany. Oby złamanie szyfru w #UseCrypt było trudniejsze niż w Enigmie:)

Sławomir wt., 18-12-2018 - 11:44

Rzeczywiście , za taką cenę to mogą go używać specjalne jednostki WP . Oni nigdy nie liczą się z kosztami. Dla mnie chociaż zarabiam średnią krajową taka suma za usługę jest nie do zaakceptowania. Nowość to raz , brak miarodajnych opinii użytkowników, to dwa i jeszcze wiadomość że audytu aplikacji dokonuje Izraelska agencja, to tak jakby szyfranci którzy złamali kody enigmy, efekty swojej pracy wysłali do Berlina z zapytaniem czy poprawnie to zrobili. Mówiąc prosto -żegnaj bezpieczeństwo a i na pieniądze też bym po tym audycie nie liczył, raczej na proces sądowy o plagiat izraelskiego programu.

Klaudia czw., 14-02-2019 - 18:15

Aplikacja jest płatna bo jest to związane z utrzymaniem całej infrastruktury aplikacji (serwery, prace przy sprzęcie serwerowym czy nawet wypłaty dla programistów i innych osób pracujących w projekcie. Czy wszyscy myślą że twórcy i usługodawcy innych komunikatorów robią to wszystko charytatywnie? Skąd zatem mają takie budżety?? Dlaczego nikt nie zadaje sobie tego pytania? Jest wielu użytkowników, którzy korzystają i są zadowoleni z aplikacji. Ja również korzystam w celach służbowych, ale planuję także w celach prywatnych. Nie ma lepszej formy komunikacji, a przede wszystkim czuję się bezpiecznie kiedy konsultuje z szefem sprawy, które można określić tajemnicami firmy.

Dodane przez Sławomir w odpowiedzi na

Daria sob., 12-01-2019 - 14:01

Dlaczego nie:
1. Komunikator zachwalany przez polskie służby (mają tylne wejście ?). Waldemar Skrzypczak może jest ekspertem od szeroko rozumianego bezpieczeństwa, ale na pewno nie cyberbezpieczeństwa (wojska pancerne).
2. Na dzień dobry chce dostępu do kontaktów w telefonie - po co ? Mało przekonujące jest tłumacznie firmy, że w celu odbiory SMS-a weryfikacyjnego. Po pierwsze kod z SMS-a mogę przepisać sam, po drugie - nie życzę sobie weryfikacji (może kupiłam dla córki i nic wam do tego), po trzecie sieć GSM w ogóle nie powinna być wykorzystywana.
3. Mało popularny, płatny i to bardzo drogi, - 60 zł.
4. Mało uczciwa kampania reklamowa oczerniająca inne komunikatory, posługująca się pólprawdami i wybiórczymi informacjami.
5. zamknięty kod, lepiej korzystać z oryginalnego Signala.
6. Większość artykułów zachwalających produkt powstała na bazie materiałów firmy UseCrypt i powiela te same treści.

"Izraelscy eksperci z wiodących cyberagencji wojskowych dołączają do zespołu Usecrypt." - nie wiadomo czy to reklama czy antyreklama.

Adrian Ścibor sob., 12-01-2019 - 15:05

ad2. To wynika z budowy systemu Android i iOS. Dostęp do kontaktów jest w celu m.in. znalezienia osób z listy, które korzystają już z komunikatora. A także np. wysłania zaproszenia SMS-em przez komunikator do znajomego, aby zaczął szyfrować rozmowy. Aktywować możesz z innego numeru kupionego na słupa. Weryfikacja to zupełnie normalna procedura wymagana do założenia anonimowego profilu na telefonie. Signal też wymaga dostępu do kontaktów... i plików multimedialnych. W obu można odmówić takich pozwoleń.
ad3. Ocena subiektywna. Widocznie taki komunikator nie jest dla ciebie, tj. nie jesteś grupą, do której producent chce dotrzeć.
ad4. Wybiórczy komentarz. Proszę o szczegóły.
ad5. ok :)
a6. No, ale to nie w tym artykule, prawda? :)

Dodane przez Daria w odpowiedzi na

Tomasz W. ndz., 13-01-2019 - 13:25

A co ma do tego jaki o tym generał powiedział? Skoro jest generałem to ma dostęp do informacji o których nikt tutaj nie wie i nie dowie się.

Dodane przez Daria w odpowiedzi na

Ator czw., 14-02-2019 - 11:28

Daria,

1. To lepiej się nie chwalić, że używa się produktu innego i lepszego niż pozostali? Skoro W.S. nie jest dla Ciebie ekspertem, to powiedz kto według Ciebie jest? Chyba nie liczysz się bardziej ze zdaniem zagranicznych trolli zamiast swoich rodaków?
2. Ja używam tego komunikatora i na dostęp do kontaktów nie musisz wyrażać zgody. Każdy woli inaczej, prawda? Ale jest to wygodne, bo nie musisz potem dodawać samemu.
3. mało popularny - owszem, może dlatego że jako Polacy hejtujemy sami siebie zamiast się wspierać.
4. Płatny - TAK, czy drogi - pewnie więcej płacisz za jedzenie poza domem. Dla mnie 65 zł to niska cena za zachowanie prywatności.
5. Czy pokazywanie różnic i zagrożeń związanych z konkurencją jest mało uczciwe? To lepiej ukrywać prawdę?
6. Tak, lepiej korzystać z Signala i dać się podsłuchiwać :) Hehehe
7. Daria to napisz swój tekst proszę - obiektywny :)

Dodane przez Daria w odpowiedzi na

Mati czw., 14-02-2019 - 15:19

Ad 2. Jeżeli aplikacja ma być funkcjonalna to dostęp do konataktów jest zrozumiały. Z tego co wyczytałem kontakty są przechowywane jako skrypt więc defacto dostawca nie ma do nich dostępu w formie rozszyfrowanej.
Ad 3. jeżeli nie handlują naszymi danymi ani nas nie inwigilują to zrozumiałe, że pobierają opłaty. Nikt nie będzie działać probono.
Ad 5. otwarty kod może mieć już opracowanych milion ataków. Jeśli dodamy ją do kodu naszej aplikacji, a potem wykorzystujemy jej mechanizmy, które mają jakiś mankament, hakerzy mają ułatwioną pracę.

Dodane przez Daria w odpowiedzi na

Katarzyna pt., 15-02-2019 - 16:10

Nie rozumiem skąd argument numer jeden. Jedni narzekają że nie ma zbyt wiele opinii, inni narzekają jak produkt jest zachwalany ale nie tak jak oni by chcieli. To źle że polskie służby chwalą komunikator? Dla nich chyba jest również istotne aby aplikacja zapewniała jak najwyższy poziom bezpieczeństwa komunikacji. Tak jak napisano wyżej w komentarzach podanie książki kontaktowej jest wymagane po to aby zweryfikować czy osoby zapisane w kontaktach są użytkownikami aplikacji. A argument o cenie? Czy prywatność jest warta mniej?
Co do kampanii reklamowej - nie uważam żeby posługiwali się półprawdami, ale zgodzę się z tym że mógłby choć raz pojawić się artykuł o samym Usecrypt Messengerze bez porównań, po prostu tylko czyste fakty.
Zamknięty kod to moim zdaniem duży plus. Każdy dobry produkt ma swoich testerów i jest poddawany audytom bezpieczeństwa. Otwarty kod jest związany z większą ilością potencjalnych ataków.

Dodane przez Daria w odpowiedzi na

archIkar wt., 15-01-2019 - 18:36

Reklama na YouTube ciekawa, bardzo informacyjna, dziękuję. Szkoda, że cena jak na razie - kosmiczna (miesięcznie ponad 60 zł!).

Katarzyna pt., 15-02-2019 - 15:19

Moim zdaniem taka cena za prywatność to gorsze. Tak jak ktoś wyżej napisał - więcej wydaje się na jedzenie poza domem.

Dodane przez archIkar w odpowiedzi na

Mariusz1987 pon., 11-02-2019 - 13:41

Jak dla mnie to mega komunikator, korzystam już od pół roku i czuje się na prawdę niezależny, nigdy mnie nie zawiódł, a już kilkukrotnie byłem w sytuacji krytycznej...

Ator czw., 14-02-2019 - 11:20

Mówcie co chcecie, ale wreszcie jest bezpieczna alternatywa dla komunikatorów z USA, a oni jak sobie pewnie zdajecie sprawę słuchają i podglądają nasze dane. Każdy ma wybór czy woli oddawać swoje dane i prywatność czy zapłacić 65 zł i mieć spokój. Ostatnio czytałem o wpadkach w Białym Domu związanych z używaniem whats up... to jest przerażające, ale każdy ma swój rozum i wybiera to co jest dla niego dobre.

Wiesław Br. pt., 15-02-2019 - 10:40

polecam panstwu, w dobie zagrozen wreszcie cos wartego uwagi. A ja to znam, bo mój syn mi pokazywał.

STELKA pt., 15-02-2019 - 14:32

Wielkie Brawa za ta aplikację! Używam od 3 miesięcy i jestem zachwycona. 65 zł to nie jest aż tak dużo jak nam się może wydawać, coś za coś! Ja jestem zadowolomna!

Fin pt., 15-02-2019 - 15:51

Wydaje mi się, że ta aplikacja ma przyszłość. Coraz częściej słychać o wyciekach danych czy podsłuchach, więc jeśli to jest tak bezpieczne to ja w to idę.

Remek ndz., 17-02-2019 - 22:33

Te wycieki danych to jakiś Skandal! I nikt nie ponosi za to odpowiedzialności, serwery są albo w USA albo w krajach o których nikt nie słyszał. Te są w Polsce!

Dodane przez Fin w odpowiedzi na

Pan Informatyk pt., 15-02-2019 - 18:11

Używam US od kilku miesięcy i jestem bardzo zadowolony. Najbardziej skusił mnie fakt, że dane nie są nigdzie przechowywane i zrobiła go POLSKA firma. Wspierajmy nasze !

Remek ndz., 17-02-2019 - 22:28

Moja firma również używa US, jesteśmy zadowoleni.
Dokładnie! Brak danych przechowywanych na serwerze!!! Za sam ten fakt jestem w stanie uwierzyć, że tym ludziom nie zależy na moich danych.

Dodane przez Pan Informatyk w odpowiedzi na

Remek ndz., 17-02-2019 - 22:22

Obracając się na konferencjach informatycznych słyszę rozmowy na temat UseCrypt. Ma na tyle świetne opinie, że prowadzący wykłady o cyberbezpieczeństwie zaczęli wprowadzać dyskusje na temat programu do panelu. Pojawił się i wprowadza zamieszanie, to świadczy na jakim poziomie został napisany i jak przemyślany.

Anna Dybała czw., 07-03-2019 - 14:06

W Usecrypt messger szalenie istotną kwestią są klucze kryptograficzne dla danej pary użytkowników posiadają jedynie urządzenia końcowe, zatem administratorzy usługi UseCrypt nie są w stanie odzyskać żadnej treści prowadzonej komunikacji. Historie rozmów i wiadomości na samym urządzeniu znajdują się w formie zaszyfrowanej (szyfrowanym sandbox), do których dostęp z poziomu innych aplikacji jest niemożliwy.

Anna Uraz pt., 08-03-2019 - 10:07

Jeżeli bezpieczeństwo to tylko UseCrypt Messenger, najbardziej cenię kod do aplikacji i panic kod. Kod do aplikacji pozwala na zabezpieczenie zawartości aplikacji kluczem w przypadku np. zgubienia telefonu. Klucz do aplikacji jest niezależny od kluczy urządzenia i nie jest zapisywany na urządzeniu.

Dodaj komentarz